Back to top

Reportatge

L’associació catalana, formada per una seixantena de joves investigadores, treballa per erradicar l’estigma i el biaix de gènere que encara persisteix en el camp de la tecnologia i la ciència.

El projecte impulsat per la cooperativa Covides capacita les primeres persones en risc d’exclusió i garanteix el relleu generacional a les vinyes del Penedès.

Fil a l’Agulla ha plasmat en un Manual d’autodiagnosi els deu anys d’investigació sobre el treball sostenible i humà. Amb aquesta eina vol ajudar les cooperatives a incorporar les cures en la seva dinàmica quotidiana.

Pàgines