Back to top

món rural

El projecte impulsat per la cooperativa La Rural a la serralada barcelonina agafa una nova embranzida amb l’adquisició de la masia Can Ferriol.

El projecte impulsat per la cooperativa Covides capacita les primeres persones en risc d’exclusió i garanteix el relleu generacional a les vinyes del Penedès.