Back to top

inclusió social

En el marc de la Universitat de Vic, l’any 2013 es va crear l’Orquestra Inclusiva, un projecte en el qual participen persones de diferent perfil al marge de les seves habilitats musicals. 

El projecte impulsat per la cooperativa Covides capacita les primeres persones en risc d’exclusió i garanteix el relleu generacional a les vinyes del Penedès.