Back to top

Reportatge

Fil a l’Agulla ha plasmat en un Manual d’autodiagnosi els deu anys d’investigació sobre el treball sostenible i humà. Amb aquesta eina vol ajudar les cooperatives a incorporar les cures en la seva dinàmica quotidiana.

El projecte impulsat per la cooperativa La Rural a la serralada barcelonina agafa una nova embranzida amb l’adquisició de la masia Can Ferriol.

Pàgines