Back to top

Mutual Devoto: brots verds al cor de l’Argentina

Irene Moulas
19 Feb 2024

Al bell mig del departament de San Justo, dins de la província de Córdoba, emergeix el Grupo Cooperativo Mutual Devoto com un far de solidaritat i desenvolupament comunitari. La seva història revela la capacitat del cooperativisme de base per generar riquesa i prosperitat en aquesta petita localitat argentina de sis mil habitants.

El Grupo Cooperativo Mutual Devoto va néixer l’any 1983, en un moment crucial per a la regió i el país sud-americà. En aquell moment, un molí fariner havia tancat, deixant un panorama desolador, però l’1 març, el que semblava inimaginable -portar aigua potable a la regió- es va convertir en una realitat quan diversos veïns i veïnes van ajuntar diners per impulsar un projecte que ha canviat radicalment la fesomia del poble. Va aparèixer l’optimisme, malgrat que encara havien d’abordar la problemàtica de l’emigració dels joves cap a altres regions del país davant la manca de llocs de treball.

No obstant aquest i altres desafiaments de tipus econòmic, social i polític, la iniciativa va aconseguir arrelar i fer-se un lloc en la comunitat, fins a consolidar-se com un espai on, quaranta anys després, té la virtut d’implicar la població en el seu propi desenvolupament.

Del suport mutu a la cultura emancipadora

El Grupo Cooperativo Mutual Devoto es basa en principis centrats en l’ajuda mútua, la corresponsabilitat, la democràcia i l’equitat. I és que, des d’un inici, es va comprometre a ser un motor de progrés i a contribuir, en la mesura del possible, a l’embranzida econòmica i social de la regió.

 El creixement del Grupo es palesa avui en una gran diversificació de serveis i l’expansió de la seva presència en diversos sectors productius

Amb el pas dels anys, aquest procés va agafar musculatura, fins a experimentar un creixement que es palesa avui en una gran diversificació de serveis i l’expansió de la seva presència en diversos sectors productius en aquesta zona de l’Argentina. Així ho explica Domingo Benso, Mingo, l’expresident del grup, que ens recorda el moment en què van triar el Sol com a símbol i eslògan entorn del qual brollen les diferents activitats d’aquest projecte comunitari.

En total, el Grupo està constituït per la Societat Cosmopolita de Socorros Mutuos, un club esportiu, la promoció societària i quatre cooperatives d’àmbits ben diversos. Trobem una de serveis públics, una altra de producció (CAPyC, que compta amb 218 persones empleades), la de treball El Progreso (amb gran consciència ecosocial i que va instal·lar una recuperadora de plàstics per fer bosses) i Soy Vos, una cooperativa que proporciona feines a persones amb diversitat funcional, fins al punt que a Devoto no trobem avui cap persona d’aquest col·lectiu en situació d’atur.

Pel que fa a FUNDESOL, va sorgir amb l’objectiu d’acompanyar nens i nenes amb dificultat d’inserció a les escoles, pel qual va decidir promoure les figures professionals de psicomotricitat, psicoterapeuta i psicòlegs, a més d’alguns docents que atenguessin necessitats especials.

Quan a la Sociedad cosmopolita de socorros mutuos -s’anomena “cosmopolita” per la barreja amb la immigració italiana que va arribar a l’Argentina el 1906-, consta de diferents serveis: Supersol (que permet a les famílies comprar a bon preu), la farmàcia Farmasol, el centre Cultura Cosmopolita Devoto i fins i tot un servei bancari que, amb el nom d’Ayuda Económica, ha arribat a obrir deu filials als pobles dels voltants.

Cultura Cosmopolita Devoto enriqueix el patrimoni cultural de la regió, potencia el desenvolupament d’artistes i intel·lectuals, i aporta alternatives a la comunitat

Entre els nombrosos projectes que ha desenvolupat fins ara, destaca especialment Cultura Cosmopolita Devoto, un centre social, cultural i de formació que enriqueix el patrimoni cultural de la regió, potencia el desenvolupament d’artistes i intel·lectuals, i aportar coneixement i noves alternatives a la comunitat. Tot, en la perspectiva d’afavorir el progrés econòmic i l’equilibri demogràfic de la zona, d’acord amb el principi que és, mitjançant la cultura, com es genera el tret identitari (recordem que “cultura” ve de cultiu, conrear; és a dir, de la terra -en llatí humu- i la seva florida) i el consegüent sentit de pertinença a un grup humà.

Complementen el Grupo Cooperativo una associació que disposa d’un recinte esportiu on es practica futbol, bàsquet, vòlei i tenis i una promoció societària que es materialitza amb un bingo, del qual cada any se sorteja gran quantitat de diners, automòbils i apartaments.

Un catalitzador democràtic i sostenible

Si alguna cosa també distingeix el Grupo Cooperativo és la transparència i la presa de decisions democràtiques. Segons comenta Mingo, en aquesta governança participativa cada persona té veu i vot amb vista a definir el camí que han de seguir els respectius projectes. Això fa que el Grupo presenti una gran heterogeneïtat d’iniciatives, que gràcies a aquesta estructura descentralitzada on els acords es prenen de manera àgil i eficient, connecta de ple amb les necessitats de la comunitat i permet que aquestes siguin sostenibles.

El valor del Grupo Cooperativo Mutual Devoto rau, doncs, en el seu compromís amb la responsabilitat social i la sostenibilitat, ja que no sols busca el benefici econòmic; també aspira a generar un impacte positiu en l’entorn natural. A més d’un proveïdor de serveis, esdevé el catalitzador d’un desenvolupament que involucra contínuament els seus membres i té cura de l’ecosistema.

El Grupo s’inspira amb altres experiències han demostrat la seva capacitat per abordar els desafiaments socials, econòmics i ecològics que planteja la societat

Fet i fet, el Grupo s’inspira amb altres experiències cooperatives que, sigui al mateix continent americà com a Europa, han demostrat la seva capacitat per abordar els desafiaments socials, econòmics i ecològics que planteja la societat. Però també com la intercooperació entre grups similars i l’intercanvi de coneixements és la baula a partir de la qual es poden resoldre els dèficits i encarar els diferents reptes de forma eficaç i imaginativa.

En aquest sentit, el Grupo Devoto ha aconseguit traspassar les barreres econòmiques i socials, convertint-se en un referent de bones pràctiques cooperatives al departament de San Justo. Prova del seu èxit és el mateix Mingo, que després de deixar el càrrec de president, treballa ara pel nou ministeri de mútues i cooperatives que s’ha creat a la província de Córdoba.

Autoria: 
Irene Moulas