Back to top

Quan el virus limita l’accés a l’aigua i la salut

7 abr. 2020

Les darreres setmanes nombroses veus han relacionat el COVID-19 amb el capitalisme i el col·lapse que ha generat en l’actual procés de globalització. Els canvis que aquesta crisi provocarà seran molt profunds i diversos, però de moment ja ens ha permès veure de forma cosificada la importància que té posar en el centre la vida, les cures i la salut.

Edurne

En aquesta línia trobem els diferents articles publicats amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març passat. Una efemèride que enguany s’ha vist creuada per la qüestió sanitària i que ha palesat la necessitat que els serveis bàsics siguin governats des de premisses de coproducció i govern col·laboratiu; és a dir, de forma directa i democràtica. Ja no com un antull, sinó com a part de la transició cap al nou paradigma social.

"Per revertir l’actual tendència, la governança de l’aigua ha de ser pública, democràtica i participada"

En general, les problemàtiques associades a l’accés a l’aigua solen referir-se a les causades en el Sud global. Amb la crisi de 2008, van aflorar nombrosos talls de subministrament per manca de pagament associats a situacions de vulnerabilitat i pobresa. Situacions que l’Aliança per la Pobresa Energètica (APE) va advertir el 22 març i que l’actual crisi sanitària està posant de relleu de manera dramàtica.

Amb el COVID-19, un petit gest com rentar-se les mans amb sabó o poder-se dutxar han agafat una importància central. Així ha posat en evidència la situació dels temporers de Huelva, abocats a malviure en xaboles sense infraestructures bàsiques. No sols això: veuen privat l’accés a l’aigua suficient (en quantitat i qualitat) per dur a terme les mesures necessàries per a la seva salut, la qual cosa rebel·la, lluny del que semblava, que aquest problema també succeeix al nostre entorn.

El dret a l’aigua -potable neta i segura- i al sanejament adequat com a drets essencials va ser reconegut l’any 2010 per l’Assemblea de les Nacions Unides i ha estat inclòs en diferents informes internacionals, com ara el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC). Aquestes instàncies insten a assegurar que l’aigua provingui de fonts no subjectes a risc de contaminació i, en la mesura del possible, ubicades en el mateix domicili o indrets de fàcil accés. Uns preceptes que també recull l’article 43 de la Constitució Espanyola de 1978, en què es reconeix el dret a la protecció de la salut a fi de prevenir malalties.

Amb tot, tant el Dret Humà a l’Aigua i el Sanejament (DHAS) com el Dret Humà a la Salut, haurien de ser garantits per l’Estat i la resta d’institucions. Però, en canvi, ens trobem que es vulnera quan els temporers i molts altres col·lectius no poden accedir-hi pel seu elevat preu o per la manca de connexió a la xarxa. Uns dèficits que confirmen aquella tesi de Judith Butler segons la qual vivim en un sistema en què unes vides valen més que altres i que se sustenta sobre la vulneració sistemàtica de drets bàsics.

Per revertir aquesta tendència, la governança de l’aigua ha de ser pública, democràtica i participada. I això implica que la justícia social i la justícia ambiental han d’anar agafades de la mà. Així ens ho demostra l’actual crisi sanitària: l’aigua i la salut són indestriables perquè tenen a veure amb el dret fonamental a la vida. Ja no és possible, doncs, mirar a una altra banda, perquè la relació entre la remunicipalització, la vida i les cures passa per formes de govern col·laboratiu i de coproducció de polítiques públiques.

Autoria: 
Etiquetes: