Back to top

20 anys de la XES: un passeig per la història i una mirada al futur

Anna Fernàndez, Jordi Via, Eva Vilaseca
8 nov. 2023

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) celebra dues dècades d’impacte significatiu en la promoció de l’economia solidària al territori. El seu origen es remunta al Fòrum Social Mundial de Porto Alegre l’any 2003, un naixement tropical que va desprendre l’aroma d’un futur més just i sostenible a casa nostra.

Des del seu naixement, la XES ha estat un actiu determinant en el desenvolupament de l’economia social i solidària (ESS) a Catalunya. L’ESS no ha estat mai només una idea teòrica, sinó un moviment social en construcció, i la XES ha jugat un paper essencial en la seva evolució.

 El procés de sedimentació previ va incloure diversos esdeveniments, com les Jornades d’Autogestió Cooperativa o la fusió de les dues federacions de cooperatives de treball associat

Ara, mentre celebrem aquests 20 anys de la XES, és important recordar que la seva trajectòria no hauria estat possible sense una base sòlida establerta abans del seu naixement. Es tracta d’un procés de sedimentació previ que va incloure diversos esdeveniments, com les Jornades d’Autogestió Cooperativa del 1993, 1995 i 1997 o la fusió de les dues federacions de cooperatives de treball associat l’any 1999, un moment clau per a la creació de la XES. La seva participació activa en el Fòrum Social Mundial el 2001 i el 2003, així com en la fundació de la Xarxa Global d’Economia Solidària, va obrir les portes al naixement de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya l’any 2003.

Amb la XES consolidada, es van establir col·laboracions clau per millorar la visibilitat de l’economia social i solidària a Catalunya. Això va incloure la col·laboració amb Icària Editorial per a la publicació de llibres sobre l’economia solidària, amb més de 30 títols publicats, i la col·lecció divulgativa Eines en col·laboració amb Pol·len Edicions. Aquestes iniciatives van incorporar temes com l’economia feminista, l’economia ecològica i la importància del món rural en la narrativa de l’ESS.

Pel que fa a l’organització, el 2013 va marcar l’inici d’un procés de territorialització que va donar peu a la creació de diverses xarxes locals d’ESS a partir de 2016. Avui, hi ha més de vint xarxes locals d’ESS amb nodes d’articulació, com la XES Barcelona, i el nombre continua augmentant.

Per millorar la visibilitat, la Xarxa d'Economia Solidària ha posat en marxa iniciatives que han acostat l’ESS a la ciutadania i n’han difós els seus valors

Per millorar la visibilitat i el sentit de pertinença de l’ESS, la XES va posar en marxa iniciatives com el Balanç Social a partir de 2007, la Fira d’Economia Solidària des de 2012, el mapa de l’ESS Pam a Pam des de 2013 amb més de 1.500 punts mapejats, fires locals i postgraus a partir de 2016, i el FESSrural des de 2019. Aquests instruments han acostat l’ESS a la ciutadania i n’han difós els seus valors.

A partir del moviment 15M i del procés independentista, es van reforçar les relacions amb altres moviments socials i partits polítics que van reconèixer les potencialitats transformadores de l’ESS. Això va contribuir a consolidar el paper de la XES en l’elaboració de polítiques públiques, especialment en programes municipalistes d’impuls i reforç de l’ESS. Les diferents propostes de mesures per impulsar l’ESS en l'àmbit local, la primera proposta de Llei de l’ESS per a Catalunya l’any 2014 i altres iniciatives, han mostrat la influència de la XES en l’esfera política.

La XES ha estat també pionera en el llançament de campanyes crítiques, elaborades amb la voluntat de millorar les pràctiques de l’ESS, com ara ‘Reunions roDONES’, per millorar les relacions de gènere i practicar economies feministes; ‘No siguis GAFAM’, per promocionar les eines lliures i els procomuns, o ‘Futurs Impossibles’, que impulsa el treball per empènyer la transició ecosocial, entre d’altres.

La XES ha crescut a molts nivells, comptant ara amb unes 500 sòcies, 13 treballadores i més de 40 comissions; igual que ho ha fet el moviment de l’economia social i solidària a Catalunya, consolidant un teixit empresarial i comunitari de transformació estructural del model socioeconòmic.

El camí i les noves propostes continuen. A partir de 2021, la XES va iniciar un procés de reflexió estratègica per determinar col·lectivament les prioritats dels més de quaranta espais actius que conformen la xarxa. Aquest procés va donar lloc a un pla estratègic amb tres eixos i vint objectius que defineixen les prioritats futures de la XES.

La XES estem més compromeses que mai a continuar impulsant l’ESS amb un enfocament ferm en la transició ecosocial, la construcció del mercat social i l’enfortiment comunitari

Després de bufar les espelmes dels 20 anys, des de la XES estem més compromeses que mai a continuar impulsant l’ESS com la força transformadora que és. Amb un enfocament ferm en la transició ecosocial, la construcció del mercat social i l’enfortiment comunitari, ens continuem preparant per abordar els reptes de futurs amb determinació i creativitat. La XES ha recorregut un llarg camí en dues dècades, i el futur, tot i que desafiant, promet ser igualment emocionant.

 

* Anna Fernàndez és tècnica de la XES i de Pam a Pam

* Jordi Via és soci fundador d’Arç Cooperativa i un dels impulsors de la XES

* Eva Vilaseca és membre de les comissions d’Ecologia i Permanent de la XES

Autoria: 
Anna Fernàndez, Jordi Via, Eva Vilaseca