Back to top

‘Nexe’, una eina pel canvi social

Àlex Romaguera
26 Feb 2020

Durant els últims anys, el sector del cooperativisme ha experimentat un creixement exponencial. No sols com a fórmula jurídica amb què organitzar el treball -amb dues persones n’hi ha prou per constituir una empresa que es regeixi per aquest model de funcionament.

Àlex Romaguera

També ha emergit com a antídot per suportar les mesures draconianes que dilapiden l’Estat social i consoliden el precariat, el cos ciutadà més damnificat pel saqueig, les retallades i l’encariment del cost de la vida. Així ho vam viure després de Lehman Brothers i ratificat a mesura que l’austericisme ens ha portat a un estadi d’emergència social i climàtica sense precedents en l’era del capitalisme global.

En aquest context, el cooperativisme aspira a ser un dic de resistència per les classes populars, però també i sobretot el tractor d’un nou paradigma que el decreixement i altres teories havien anunciat a quatre vents i que, a diferents àmbits i latituds geogràfiques, ja es visualitza en experiències radicalment transformadores.

Nexe -del llatí nexus, allò que uneix una cosa amb una altra- reapareix a la xarxa per promoure aquestes iniciatives en les quals la vida i l’ecologia amaren totes les decisions.

Però lluny de caure en l’autoreferencialitat, la publicació pretén estimular la dialèctica entorn la manera amb què aquesta realitat es governa, interactua i incideix en un entorn tan canviant i contradictori com l’actual.

Amb un nou disseny i un menú de continguts que conjuga diferents registres, Nexe buscarà en tot moment l’equilibri entre la crònica i el debat, aquell que permet informar i formar-nos per reforçar l’ideari que va donar peu al seu naixement: democratitzar l’economia per assolir el canvi social.

Llarga vida a Nexe!

Autoria: 
Àlex Romaguera
Etiquetes: