Back to top

Actualitat

La històrica cooperativa cultural, impulsora de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, compleix mig segle d’activitat centrada en la formació, la distribució i la programació d’audiovisuals.

El projecte situat al barri de Roquetes de Barcelona explora un nou model cooperatiu per influir en el mercat immobiliari i promoure els vincles comunitaris.

Pàgines