Back to top

El Formiguer, quan l’economia social entra a les aules

Laura Saula
15 Feb 2021

Barabara Educació publica una nova edició de materials pedagògics destinats a què a l’alumnat aprengui i valori el funcionament de l’activitat cooperativa.

Ja ha arribat a les escoles la col·lecció de materials educatius Formiguer.coop, una aposta per apropar el coneixement de l’economia social i solidària a les aules. Es tracta d’una proposta educativa promoguda per Barabara Educació, una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre especialitzada en la formació en competències transversals i habilitats socials. De moment, la col·lecció compta amb dues edicions, que es poden descarregar a la seva pàgina web.

Mentre el primer manual inclou els valors cooperatius, el segon va adreçat a què el professorat sàpiga gestionar els diferents conflictes

El primer número del Formiguer, titulat Les cooperatives, les persones al centre de l’activitat, està dirigit a l’alumnat de segon cicle de secundària, encara que és adaptable a tots els nivells. “Busquem que plantegin una situació, l’analitzin i, després, actuïn”, explica Anna Duch, psicòloga i membre de Barabara Educació. El manual inclou una introducció per entendre els valors cooperatius, conèixer el naixement de les cooperatives d’alumnes i com aquestes treballen per aprofundir en la democràcia i la participació interna.

A més d’aquest material introductori, el Formiguer ofereix  Els “marrons” a les cooperatives d’alumnes, la gestió dialogada del conflicte, un llibre dirigit al professorat, al qual se’ls interroga sobre situacions de conflicte que han de saber gestionar”, afegeix Duch, per qui l’objectiu és que tinguin recursos a fi de tractar els problemes que poden sorgir a les cooperatives d’alumnes i que aquestes adquireixin eines i tècniques per a la seva autogestió.

Cooperatives d'alumnes

Des dels inicis, Barabara Educació ha tingut com a línia de treball l’elaboració de materials didàctics que fomenten una mirada crítica i transformadora a la societat. Però va ser, a partir de 2018, que va incorporar l’impuls i acompanyament de cooperatives d’alumnes a diversos instituts de Barcelona, entre els quals l’Escola Guinardó, alhora que va assumir la secretaria tècnica de la Federació de Cooperatives d’Alumnes Coop. Precisament d’aquesta experiència, la cooperativa va publicar la col·lecció del Formiguer. “Volíem elaborar un material que permetés als alumnes submergir-se en el món de l’economia social, els principis cooperatius i l’activisme dins de l’aula”,  afegeix Anna Duch.

Un cop es va publicar el primer llibre i es va aplicar entre l’alumnat, Barabara Educació va adonar-se que apareixien noves necessitats, d’aquí que apostés per treure un segon número adreçat exclusivament al professorat. A diferència del primer, el segon volum s’ha elaborat entre la mateixa cooperativa, l’Escola Cooperativa del Guinardó i la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya. “L’hem preparat des d’una fase diagnòstica i després l’alumnat s’ha encarregat de validar-lo”, conclou la sòcia de Barabara Educació. Així és com El Formiguer desvetlla als escolars els passos per crear una cooperativa, com poden relacionar-se amb l’entorn social i quines dificultats poden trobar-se en el camí.

Finalment, el material pedagògic aspira a donar resposta a la necessitat de transformació del currículum d’economia a les aules, sumant-se a un ampli moviment d’organitzacions i iniciatives que impulsen aquest canvi. Barabara Edudació encara no té previst la publicació d’un tercer llibre, encara que segons asseguren, d’idees no en falten.

 

Autoria: 
Laura Saula