Back to top

La Veïnal: una televisió comunitària per Barcelona

Joan Bernà
28 Feb 2020

Els col·lectius impulsors del nou canal participatiu de la ciutat ja han realitzat quatre sessions obertes de debat per encarar el projecte.

La Veinal
Primers plans

Inicialment, formen part d’aquesta iniciativa col·lectius que ja treballen en l’audiovisual des de diferents àmbits, com són La Mosca TV, Quepo, Càmeres i Acció, Teleduca, Neokinok, Paso a Paso, UbuTv, El Parlante i Fora de Quadre. Plataformes que, sota l’apadrinament del programa Cultura Viva de l’Ajuntament de Barcelona, pretenen llançar una televisió participativa que doni veu als moviments socials de base, tot recollint els seus punts de vista i les propostes que sovint queden desateses pels mitjans de masses.

Núria Reguero, doctora en Polítiques públiques per la UAB, explica que l’aparició de La Veïnal parteix de dues realitats: l’articulació de diferents experiències d’activisme en la comunicació social a la ciutat, moltes d’elles amb dècades acumulades de treball, i d’altra banda, el paper secundari al qual han quedat relegades les televisions de districte, molt actives durant la passada dècada dels vuitanta.

El projecte sorgeix amb la voluntat de donar veu als moviments socials i reforçar els seus vincles

Reguero considera que la confluència d’aquests projectes busca “facilitar l’apropiació de la televisió per part del veïnat, i no només per visibilitzar temes que no apareixen o no són prou tractats a la televisió municipal”. Segons aquesta autora d’estudis sobre comunicació comunitària i alternativa, “vèiem que cal posar a disposició de tothom un equip tècnic i humà que doni suport a la creació i la difusió de missatges d’interès públic o cultural.”

De fet, tal com va anunciar-se el febrer passat, “La Veïnal representa la il·lusió de comptar amb aliades en vista a portar la seva veu directament al conjunt de la ciutadania”. En definitiva: bastir una eina de comunicació de base, transversal i de lògica comunitària per a col·lectius que volen oferir els seus canals i elaborar pensament crític sobre el seu entorn.

En el transcurs dels darrers mesos, els promotors han reflexionat sobre l’estructura interna i quines tasques, comissions i regulació de la informació ha de tenir compte La Veïnal. Així ho indica Sílvia Cepeda, de Càmeres i Acció, una de les entitats impulsores, per qui “també hem estudiat els mecanismes d’entrada i sortida de persones o la gestió dels conflictes que poden aparèixer, un aspecte vital a l’hora de plantejar-nos el projecte”. En aquesta línia, Cepeda comenta que també s’ha explorat models innovadors de presa de decisions i funcionament atès que, en el curs de les trobades realitzades fins al moment, “ve gent de fora que porta mirades noves provinents d’experiències sorgides en altres territoris.”

 

Noves polítiques

En un context en què les polítiques públiques de l’audiovisual es regulen a cops de decret, els promotors de La Veïnal aspiren a incorporar el criteri de la ciutadania. “Hem d’escoltar les seves necessitats”, explica Reguero. Un propòsit pel qual estan buscant els marcs legals que més s’ajustin a la naturalesa de la comunicació lliure, comunitària i participativa amb què s’ha inspirat el projecte. “I això -afegeix- implica que els mateixos impulsors tinguem representació als òrgans de govern o es creï una taula de comunicació comunitària.”

La Veïnal és, ara com ara, el projecte més rellevant del programa Cultura Viva, que en garanteix la sostenibilitat econòmica i permet que no es depengui de grans marques ni d’entitats bancàries, que en podrien desvirtuar el sentit. En qualsevol cas, l’equip impulsor ja està organitzant equips per activar una prova pilot i cobrir continguts, almenys a tres barris de Barcelona. Tot per tenir llesta una televisió que vol esdevenir referent de la llibertat d’expressió i la democratització de la informació entre els veïns i veïnes de la capital catalana.


 

 

Enllaços: https://www.laveinal.cat/
Càmeres i Acció https://cameresiaccio.org/ca/inici/
Cultura Viva https://ajuntament.barcelona.cat/culturaviva/

Autoria: 
Joan Bernà