Back to top

L’Escamot Cooperativa o el progrés sobre dues rodes

Irina Illa
21 nov. 2022

La cooperativa tarragonina busca fórmules perquè l’ús de la bicicleta, cada vegada més normalitzat, tingui una adaptació correcta en les infraestructures dels espais públics.

Els avantatges d’anar en bicicleta són múltiples. Així ho reflecteix un estudi de la Societat Espanyola de Salut, segons el qual substituir el cotxe per aquest transport o anar a peu redueix a la meitat el risc de patir malalties coronàries, diabetis o obesitat i, en un 30%, la possibilitat de tenir hipertensió. Cal recordar que, d’acord amb el Rac Mobility Club, un 40,6% de la població de Catalunya és usuària de la bicicleta, és a dir, uns 2,5 milions de catalans, dels quals el 27,8% són joves d’entre 12 i 24 anys, mentre que un 79% mai o gairebé mai no l’ha fet servir i el 5,2% no hi sap anar. Pel que fa a la població estudiant a Catalunya, el percentatge de qui es desplaça en bicicleta s’eleva al 67%.

Sota el fil de la pandèmia

Amb l’objectiu de promoure l’ús de la bicicleta i apostar per una mobilitat sostenible, respectuosa amb el medi i les persones, l’any 2019 va néixer L’Escamot Cooperativa. Una entitat amb seu a Tarragona que, malgrat la seva joventut, ja participa en diversos eixos relacionats amb el velocípede i, gràcies a la seva vocació integral i interseccional, desenvolupa un mètode de treball que tant s’ocupa de millorar la mecànica de la bicicleta com, a escala més macro, redissenyar i planificar espais més amigables per a la bicicleta.

La cooperativa desenvolupa un mètode de treball que tant s’ocupa de millorar la mecànica de la bicicleta com redissenyar i planificar espais més amigables per a la seva mobilitat

Amb tot, va ser la mobilitat l’eix a partir del qual Pedro Redondo, enginyer de professió, va començar a buscar persones que volguessin col·laborar en aquest projecte. Eren els mesos previs a la pandèmia, i no obstant això, durant l’estat d’alarma va aconseguir reunir a dues persones més per crear la cooperativa, que es va constituir el 21 de juny de 2021.

A banda de Redondo, integren L’Escamot Cooperativa Lluís Delclòs, arquitecte amb formació en urbanisme; Roger Vives, esportiu en el cicle superior d’Activitats Fisicoesportives; Albert Papell, expert en economia social i solidària; Josep Alcoceba, economista amb direcció d’empreses i coordinador de la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del sud de Catalunya; i Geiner Santillán, especialista en mecànica.

Gestionar la mobilitat

En els darrers anys, la bicicleta ha guanyat espai a l’entorn públic en la mesura que s’han difós els beneficis del seu ús, tant respecte a la salut com pel mateix medi, ja que redueix el consum d’energia, les emissions de gasos contaminants i contribueix a la fluïdesa del trànsit.

Tot plegat ha afavorit que, en moltes ciutats, grups de persones s’organitzin per anar en bicicleta i, en l’àmbit legislatiu, que s’incrementin les normes i reglaments per facilitar-ne la mobilitat. És el cas, per exemple, de la Llei catalana 9/2003, de 13 de juny, on queden regulades les directrius que reforcen el compromís social amb la mobilitat sostenible i la salut dels ciutadans.

A propòsit d’això, Albert Papell i Lluís Delclòs indiquen que la gestió de la mobilitat ha de recaure en la implementació de polítiques públiques, però també i sobretot en la presa consciència de la ciutadania sobre eks avantatges que té en tots els terrenys. Un horitzó que encara està a les beceroles, i més en poblacions com Tarragona, on totes les enquestes de mobilitat revelen que l’ús de la bicicleta no supera l’1%. Segons Papell i Delclòs, aquest percentatge té a veure amb el fet que la ciutat té molts pendents, la qual cosa requereix més esforç físic per desplaçar-se en bicicleta; i de l’altra, que està molt diversificada entre centre, ponents, barri del nord i la zona marítima, de manera que resulta més fàcil anar en cotxe.

Un altre dels aspectes a millorar -indiquen des de L’Escamot Cooperativa- és el nombre de dones que acostumen a desplaçar-se en bicicleta, que és molt menor als homes

Un altre dels aspectes a millorar -indiquen els membres de L’Escamot Cooperativa- és el nombre de dones que acostumen a desplaçar-se en bicicleta, que en línies generals, és molt menor als homes. Una anomalia que, a parer de la cooperativa, s’explica per la tendència de la societat a repetir certs rols de gènere, en què la dona porta els infants al centre educatiu, va a la feina i desenvolupa tasques que la bicicleta no ajuda a fer-les ni el temps ni en les condicions desitjades.

Amb tot, L’Escamot Cooperativa insisteix que el camí ha de passar per reclamar mesures en l’àmbit politicoadministratiu i, al mateix temps, que de forma autoorganitzada la ciutadania trobi en la bicicleta el mitjà més òptim i sostenible de moure’s i relacionar-se entre si.

TRES EIXOS DE TREBALL: UN CERCLE VIRTUÓS

· Mobilitat activa

La cooperativa ofereix assistència tècnica i altres serveis a l’administració amb vista a elaborar polítiques de foment de la bicicleta a l’espai públic. També forma part de La Teulada, un pol cooperatiu sorgit entre el 2020-2021, a través de la qual s'impulsen altres projectes amb cooperatives locals.

· Formació

La formació inclou cursos per aprendre a circular en entorns urbans, així com la preparació i organització d’activitats extraescolars, sempre sobre la base que anar en bicicleta no es limita a pedalar, sinó sobretot a comprendre les senyalitzacions i identificar quins aspectes cal tenir en compte -vestimenta, temps o trànsit- per a cada desplaçament. Alguns d'aquests tallers s'organitzen conjuntament amb Singulars i altres entitats tarragonines.

· L’Espai taller

A La Teulada, L’Escamot Cooperativa compta amb una oficina on, a banda d’arreglar bicicletes, es dedica a l’estudi, promoció i participació de projectes que busquen millorar les actuals infraestructures urbanes amb la finalitat que vetllin pel gaudi i les necessitats dels vianants.

Autoria: 
Irina Illa