Back to top

Consciència ambiental: posant el nas al nostre entorn

Redacció
15 març 2023

De camí a l’escola, de cop i volta sents aquell olor característic del forn de pa acabat de coure i, tot seguit, el de les escombraries que vessen del contenidor. També notes com la ferum dels greixos del taller mecànic del costat se’t fica ben endins, així com la flaire de les flors del tros enjardinat que hi ha al parterre del carrer. Totes aquestes olors, algunes bones i altres ben dolentes, configuren un veritable mapa sensorial, l’eina amb la qual l’escola cooperativa Gravi treballar un projecte educatiu on participen alumnes de tots els cicles.

Amb aquest projecte, el centre de Collserola pretén que l’alumnat es converteixi en investigador ambiental durant la setmana de la ciència

Amb aquest projecte, elaborat conjuntament amb l’empresa Science for Change, el centre de Collserola pretén que l’alumnat es converteixi en investigador ambiental durant la setmana de la ciència. És per això, que mitjançant grups de diferents edats, dur a terme passejades sensorials durant les quals pot detectar bones i males olors. Les dades que obté d’aquests recorreguts a peus, alguns més urbans i altres més verds i propers, es van computant en l’aplicació col·laborativa OdourCollect, que Science for Change analitza i de la qual extreu les conclusions que presentarà més tard en un debat ambiental a l’escola.

D’aquesta manera, a través d’un role playing, l’empresa col·laboradora permet que tots els agents implicats entenguin què significa la contaminació odorífera i es comprometin a establir mesures per reduir-la. Una d’elles és la participació de l’alumnat més gran en una Datathon, que sota el control de Cos4Cloud, garanteix l’enregistrament i la utilització de les dades per resoldre casos pràctics. També, al llarg d’aquest procés, els més grans organitzen tallers d’olors adreçats als més petits en els quals també hi prenen part les famílies.

Gravi ofereix una eina que anima l’alumnat a prendre consciència del paper que té amb vista a promoure canvis que millorin el nostre entorn

Així és com l’escola Gravi ofereix una eina que anima l’alumnat a prendre consciència del paper que té amb vista a promoure canvis que millorin el nostre entorn i el desenvolupament sostenible. Uns canvis que es podran traduir després en noves idees que reforcin els vincles entre les diferents etapes educatives i que ajudin a tota la comunitat a valorar el treball cooperatiu, on l’intercanvi i la comunicació permet apreciar el què significa compartir, comunicar, escoltar, cooperar, socialitzar i respectar la diversitat.

 

Podeu consultar el vídeo del projecte en el següent enllaç

 

ESCOLA GRAVI


Avda. de Vallcarca 217
08023 Barcelona
Tel. 93 434 42 39

www.gravi.com/

 

SECCIÓ IMPULSADA AMB EL SUPORT DE: 

https://escolescooperatives.cat

Autoria: 
Redacció