Back to top

Llengua i comunicació oral: eix transversal a l’escola Ginebró

Redacció
14 oct. 2023

Cada curs escolar, l’escola Ginebró treballa cooperativament un tema d’interès en totes les etapes, des d’educació infantil fins a batxillerat i cicles formatius, i es vehicula com a eix transversal del curs acadèmic.

En el passat curs 22-23, el tema escollit va ser la llengua i la comunicació oral. En un moment en què l’impacte de la tecnologia en infants i adolescents empobreix la comunicació, i també contribueix a reduir l’ús del català, l’escola va considerar que “és molt important que tota la comunitat educativa prengués consciència del valor de la llengua i la comunicació oral”.

El projecte es va treballar a través de la lectura de contes per part de les famílies, un treball de comunicació no-violenta i altres activitats

El projecte, expliquen, es va treballar al llarg del curs a través de múltiples activitats, algunes conjuntes i lligades amb festes i tradicions de l’escola, i d’altres específiques i adaptades als diferents cursos. Entre aquestes, van destacar els treballs de rodolins i endevinalles, la lectura de contes per part de les famílies, els embarbussaments de Carnestoltes, un treball de comunicació no-violenta vinculada al Dia de la Pau, exposicions dels treballs de recerca, la Lliga de Debat de secundària i batxillerat, la creació i cantada de garrotins amb famílies a la Festa d’Escola o la col·laboració amb el casal d’avis per crear àlbums de records.

“Gràcies a l’eix transversal, hem pres consciència del valor dels contes, les històries, l’expressió oral i el contacte amb la literatura per enfortir la competència lingüística, no només escrita, sinó també oral, que és vital pel desenvolupament acadèmic, professional i personal dels nostres alumnes”, asseguren.

També l’activitat va permetre treballar l’escolta activa lligada al fet emocional de comprendre i empatitzar amb els altres. Així com la tradició i la cultura oral, impulsant el diàleg intergeneracional, va ajudar els participants a enriquir-se de la saviesa de les persones grans que tenim al voltant. “Perquè, tot i que la vida de cada persona és única i intransferible, per l’escola són transferibles els records comuns d’una època, uns costums i unes maneres de fer”.

"Com a escola catalana que som, hem volgut que l’eix ens ajudés a cuidar el català, l’ús del qual s’està reduint i empobrint"

Segons l’equip docent de Ginebró, “com a escola catalana que som, també hem volgut que l’eix ens ajudés a cuidar el català, la nostra llengua, l’ús del qual s’està reduint i empobrint per l’impacte de la tecnologia i molts altres factors. Per això és important que prenguem consciència de parlar-lo i escriure’l correctament”, afirmen.

Finalment, amb el projecte, el centre va voler fomentar la integració de les TRIC (tecnologies per la relació, informació i comunicació) en el desenvolupament personal i social dels infants i joves, perquè “aquí hi té un paper fonamental la comunicació i el llenguatge”.

Amb tot, segons l’escola Ginebró, el treball proposat va donar resposta a una necessitat tant present com futura dels alumnes. “Perquè, si actualment la tecnologia ja està impactant de manera directa en el llenguatge i la nostra manera de viure, els nostres alumnes es trobaran en un futur laboral en què encara serà més present”, indiquen els responsables, per tot seguit concloure: “la creativitat serà una de les competències clau que diferenciarà les persones de les màquines, i precisament per fomentar la creativitat, la interacció i la comunicació humanes, seran imprescindibles”.

Podeu veure el projecte de l’escola Ginebró en el següent vídeo: https://vimeo.com/ginebro/eixtransversal22-23

 

ESCOLA GINEBRÓ

C/ Joaquim Costa, s/n

08450 Llinars del Vallès, Barcelona

Telèfon: 93  841 25 47

Web: ginebro.cat

 

SECCIÓ IMPULSADA AMB EL SUPORT DE: 

https://escolescooperatives.cat

Autoria: 
Redacció