Back to top

El diàleg i el coneixement com a antídot de la violència

Redacció
14 Feb 2024

Com ens sentim quan som agredides? I quan ens ignoren per ser com som? Ens hem sentit mai abusades per altres persones? I quan veiem que ens giren l’esquena, no ens escolten o es burlen del nostre aspecte? Què fem quan ens sentim discriminades? I, a la inversa: hem discriminat mai altres persones a força de tractar-les malament? Si hi pensem, com creiem que es deuen haver sentit?

"Discriminar és tractar pitjor als qui no només considerem diferents de nosaltres, sinó també inferiors; és a dir, que ens creiem millor que ells”, expliquen des de l'escola Rel.

La discriminació pot manifestar-se de diferents maneres, però totes prenen forma de violència. Així ho expliquen els mestres de l’escola Rel, segons els quals “discriminar és tractar pitjor als qui no només considerem diferents de nosaltres, sinó també inferiors; és a dir, que ens creiem millor que ells”. I aquestes manifestacions de violència -afegeixen- “tant poden ser motivades per raons de gènere, religió, nivell econòmic o discapacitat, com per l’aparença física, l’orientació sexual o alguna malaltia”, indiquen els mestres d’aquesta escola cooperativa d’educació especial.

Aquesta realitat va ser l’argument sobre el qual va girar el Dia Escolar per la Pau i la No-Violència a l’escola Rel, un tema amb què, a criteri de l’equip docent, l’alumnat es pot sentir identificat i mitjançant el qual, a banda de reconèixer les situacions en què opera la discriminació, pot adquirir mecanismes que l’empoderin davant de casos en què pateix alguna vulnerabilitat.

Jornada a tres bandes

El Dia Escolar per la Pau i la No-Violència es va treballar en tres blocs ben diferenciats. Primerament, l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona va fer una xerrada sobre la discriminació, centrada sobretot en els estereotips i els prejudicis que sovint desencadenen casos de violència. “Arran d’aquesta sessió, l’alumnat va poder conèixer aspectes que ignorava, alhora que va participar exposant discriminacions que ha viscut o reconegut en el seu entorn més pròxim”.

Seguidament, els nois i noies es van dividir en grups naturals per visionar la pel·lícula que més els va interessar, escollida d’una selecció feta pels mestres del centre, ja fos ‘Planeta 51’, ‘Luca’, ‘Esto es ritmo’ o ‘La profesora de Historia’.

Visonant la pel·lícula ‘La profesora de Historia’, l’alumnat es va fixar en les faltes de respecte entre nois i noies o entre els alumnes de diferents ètnies

I, en darrer lloc, ja a la tarda, els mateixos grups es van reunir per dialogar sobre els aspectes claus que apareixien en aquests films en relació amb la discriminació, per tot seguit extreure’n conclusions. Segons l’equip educatiu, “va ser interessant observar els aspectes que destacaven i les reflexions que feien”. 

En el cas de la pel·lícula ‘La profesora de Historia’, si bé la circumstància més rellevant podia semblar la vida en un camp de concentració, els mestres destaquen que “l’alumnat es va fixar en les faltes de respecte entre nois i noies o entre els alumnes de diferents ètnies, a més del paper que alguns professors tenien davant d’alguns casos perduts a l’institut”. Mentre que, visionant el film ‘Luca els alumnes’, la majoria va destacar -basant-se en les diferències que tenen els personatges principals de la pel·lícula- que no s’ha de criticar o riure de persones que són diferents.

Entre els aspectes que van aparèixer en la discussió final, l’equip docent subratlla les següents: tothom és diferent; tenim por a allò desconegut; és important conèixer i no jutjar la gent, així com valorar l’amistat i que els amics i amigues s’ajudin. “De la mateixa manera que van analitzar els drets o desitjos que no pot assolir aquella persona pel fet de ser diferent, i que tothom pot maltractar i burlar-se de qui considera diferent (o inferior) i fer-lo sentir trist i malament”.

Amb tot, l’equip de Rel valora que la jornada va servir per ensenyar a l’alumnat que les discriminacions que es pateixen quotidianament, es poden superar a través del diàleg i l’opinió crítica.

 

ESCOLA REL

Montserrat de Casanovas, 44

08032 Barcelona

Telèfon: 93 420 79 05

Mail: escolarel@gmail.com

Web: www.escolarel.com

 

SECCIÓ IMPULSADA AMB EL SUPORT DE: 

https://escolescooperatives.cat

Autoria: 
Redacció