DEMOCRÀCIA A LES ASSOCIACIONS

Parlar de democràcia és parlar d’igualtat, d’inclusió i de justícia social, afirma Óscar Rebollo. En aquesta accepció forta del terme, la democràcia no és una fórmula per calcular o identificar majories contra minories, sinó una forma de convivència política basada en l’aplicació de certs principis o valors en la distribució del poder polític. Per enfortir…

RADIOGRAFIA DEL CONSELL RECTOR

Sobre el paper, el Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa, que gestiona l’empresa i exerceix, quan escau, el control permanent i directe de la gestió de la direcció. Dit d’una altra manera, se situa entre la gerència i l’òrgan d’expressió de la voluntat social, l’assemblea. Per això, a la pràctica,…

LA GESTIÓ A LES COOPERATIVES DE TREBALL

  Representants de cinc cooperatives de treball (Escola Sant Gervasi, Grup La Pau, Arkenova, Arç i Gedi) expliquen com es prenen les decisions, com elaboren l’estratègia i com gestionen la informació i la comunicació a les seves cooperatives i contrasten les seves respectives maneres de fer. Cinc estils diferents amb evidents punts en comú, que…