LA NOVA LLEI DE COOPERATIVES

El juliol de 2015 va entrar en vigor la nova Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. Aquest nou marc normatiu introdueix un nombre significatiu de novetats que es resumeixen a continuació.Tal com s’explica en el preàmbul, amb aquests canvis es perseguien els objectius següents: fomentar la creació de cooperatives, reforçar el finançament intern,…

LA FEDERACIÓ DAVANT EL PROJECTE DE LLEI DE COOPERATIVES

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha iniciat una ronda de converses amb els responsables d’economia social dels partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya per donar a conèixer el posicionament de les cooperatives de treball davant el nou projecte de llei, actualment en fase de tràmit parlamentari. Els representants dels partits…