DEBAT SOBRE EL MARC REGULADOR DEL COOPERATIVISME

Vuit cooperativistes catalans pertanyents a cooperatives agràries, de treball, d’habitatge, de serveis i de consum, proposen millores al marc normatiu del cooperativisme, en els seus diversos àmbits: els principis generals, la figura del soci, el finançament, la gestió i el foment del cooperativisme. Debat sobre el marc regulador del cooperativisme Darrerament s’ha obert en el…