LA FORJA SOLIDÀRIA D’UN BARRI PORTUARI. LA BARCELONETA OBRERA I COOPERATIVA

La Forja solidària d’un barri portuari és el tercer llibre de la col·lecció “Memòria Cooperativa”, editada per La Ciutat Invisible. Si en els dos llibres anteriors s’analitzaven el moviment cooperatiu als barris barcelonins de Sants i el Poblenou, especialment les cooperatives obreres de consum, en aquest tercer, obra d’Emma Alari Pahissa, Santiago Gorostiza Langa i…

MONEDES LOCALS: PER QUÈ I PER A QUÈ?

L’eclosió d’experiències d’economia social i solidària a tot el món ha posat sobre la taula una àmplia varietat de formes que pot adoptar el diner: monedes locals, socials, alternatives, complementàries… En aquest article centrarem l’atenció en la perspectiva de les monedes locals, entenent com a tals aquelles que tenen un abast territorial inferior al regional,…