MONEDES LOCALS: PER QUÈ I PER A QUÈ?

L’eclosió d’experiències d’economia social i solidària a tot el món ha posat sobre la taula una àmplia varietat de formes que pot adoptar el diner: monedes locals, socials, alternatives, complementàries… En aquest article centrarem l’atenció en la perspectiva de les monedes locals, entenent com a tals aquelles que tenen un abast territorial inferior al regional,…