RESSENYA: ‘CIUTATS COOPERATIVES’. ESBOSSOS D’UNA ALTRA ECONOMIA URBANA

Oriol Estela Barnet ressenya el darrer llibre d’Ivan Miró, Ciutats cooperatives (Col·lecció Antrazyt, núm. 474. Icaria, Barcelona. 2018), una obra que Estela considera del tot rellevant per guiar el desenvolupament de l’economia social i solidària. Al fil de les tesis que planteja Miró en el llibre, Estela enumera alguns debats que resten pendents. Com treballar…

LES TENSIONS IDEOLÒGIQUES EN LA PRÀCTICA DEL COOPERATIVISME

Vam demanar a Georgina Rosell Bellot un resum de la seva recerca entre algunes cooperatives barcelonines; aquesta recerca tenia com a objectius identificar les principals tensions ideològiques que existeixen en el cooperativisme i iniciar les primeres passes cap a la millora de les pràctiques de les cooperatives. Algunes d’aquestes tensions detectades, Rosell les “titula” així:…

DEMOCRÀCIA A LES ASSOCIACIONS

Parlar de democràcia és parlar d’igualtat, d’inclusió i de justícia social, afirma Óscar Rebollo. En aquesta accepció forta del terme, la democràcia no és una fórmula per calcular o identificar majories contra minories, sinó una forma de convivència política basada en l’aplicació de certs principis o valors en la distribució del poder polític. Per enfortir…

ELS PROGRAMES ELECTORALS ES COOPERATIVITZEN

Les eleccions són un bon moment perquè els sectors socials facin les seves demandes i els partits polítics les recullin en els seus programes d’actuació. Les municipals del 24 de maig no en van ser cap excepció: la Federació de Cooperatives de Treball va difondre un document amb deu mesures per fomentar el cooperativisme als…

TRES PRINCIPIS COOPERATIUS A EXAMEN

L’octubre de 2012 a Manchester, durant l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa Internacional, els membres del consell van encomanar a la Comissió dels Principis la tasca de redactar les Guies Orientatives per als Principis de 1995. Aquesta iniciativa va quedar fixada al Pla per a una Dècada Cooperativa com a activitat fonamental que donarà forma al…

MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DE RIPESS EUROPA

A primers de setembre va tenir lloc a Barcelona el Congrés Fundacional de la Xarxa de Promoció de l’Economia Social i Solidària: RIPESS Europa. Hi van assistir 136 representants de gairebé vint països i l’organització del congrés va anar a càrrec de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Us reproduïm el document que en sortí, a…