DEMOCRÀCIA A LES ASSOCIACIONS

Parlar de democràcia és parlar d’igualtat, d’inclusió i de justícia social, afirma Óscar Rebollo. En aquesta accepció forta del terme, la democràcia no és una fórmula per calcular o identificar majories contra minories, sinó una forma de convivència política basada en l’aplicació de certs principis o valors en la distribució del poder polític. Per enfortir…

ELS PROGRAMES ELECTORALS ES COOPERATIVITZEN

Les eleccions són un bon moment perquè els sectors socials facin les seves demandes i els partits polítics les recullin en els seus programes d’actuació. Les municipals del 24 de maig no en van ser cap excepció: la Federació de Cooperatives de Treball va difondre un document amb deu mesures per fomentar el cooperativisme als…

TRES PRINCIPIS COOPERATIUS A EXAMEN

L’octubre de 2012 a Manchester, durant l’Assemblea General de l’Aliança Cooperativa Internacional, els membres del consell van encomanar a la Comissió dels Principis la tasca de redactar les Guies Orientatives per als Principis de 1995. Aquesta iniciativa va quedar fixada al Pla per a una Dècada Cooperativa com a activitat fonamental que donarà forma al…

MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DE RIPESS EUROPA

A primers de setembre va tenir lloc a Barcelona el Congrés Fundacional de la Xarxa de Promoció de l’Economia Social i Solidària: RIPESS Europa. Hi van assistir 136 representants de gairebé vint països i l’organització del congrés va anar a càrrec de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Us reproduïm el document que en sortí, a…