LES TENSIONS IDEOLÒGIQUES EN LA PRÀCTICA DEL COOPERATIVISME

Vam demanar a Georgina Rosell Bellot un resum de la seva recerca entre algunes cooperatives barcelonines; aquesta recerca tenia com a objectius identificar les principals tensions ideològiques que existeixen en el cooperativisme i iniciar les primeres passes cap a la millora de les pràctiques de les cooperatives. Algunes d’aquestes tensions detectades, Rosell les “titula” així:…

COOPERAR AMB CURA

El sector de les cures i d’atenció a les persones és un dels que més cruament exemplifica les contradiccions d’un sistema econòmic capaç de generar molta riquesa material sense tenir en compte la sostenibilitat de la vida. Hi ha cooperatives que estan impugnant aquesta realitat resolent necessitats vitals, apoderant els col·lectius que presten serveis a…

COOPERATIVISME I FEMINISME

Apunts per a l’aprofundiment democràtic En la humanidad reside el no dar en equivalencia a algo, el dar sin contrapartida (Gorz, 1995: 215) Vivim moments d’expansió feminista i, malgrat els obstacles i els contracops que massa sovint comporten els ressorgiments de les lluites per la justícia social i les noves preses de consciencia, sembla que,…