En aquest número us recomanem els llibres Abolim la banca. Testimoni d’un activista que ha desafiat el poder, d’Enric Duran; la Guía de buenas prácticas medioambientales y sociales en la oficina, de REAS Nafarroa; El futuro del management, de Gary Hamel i Bill Breen; Guías para la transformación, de Maite Darceles, i Filosofía del cuidar, d’Irene Comins Mingol, a més dels webs EcSocial, de la I Setmana de l’Economia Cooperativa i de l’Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

Abolim la banca i creem cooperatives integrals

L’Enric Duran, particularment, però tot el Col•lectiu Crisi, en general, van fer coincidir el seu retorn el passat 17 de març, amb l’aparició del llibre Abolim la banca. Testimoni d’un activista que ha desafiat el poder, on s’explica en profunditat l’acció que el Col•lectiu va fer pública el 17 de setembre de l’any passat, i algunes reflexions més.

En un dels apartats del llibre hi trobem una adaptació d’un conte de l’australià Larry Hannigan. El conte explica l’origen del sistema financer. Sota el nom de “Vull tota la terra més el 5%”, explica el següent: imaginem-nos que, en una vila petita, hi ha una persona a qui s’ha confiat la responsabilitat de crear el diner (representació de les existències reals en or). En total hi hauria, posem per cas, 200 bitllets d’igual valor cadascun. Aquesta persona decideix prestar-ne 100 a una persona i 100 a una altra, amb la condició que, al cap d’un any, cadascuna li tornin la mateixa quantitat més el 5%, és a dir, 105 bitllets cadascuna, en total 210 bitllets. Oi que no cal ser una ment marevellosa per arribar a concloure que si partim de la base que només hi ha 200 bitllets en circulació, és impossible que ambdós persones puguin retornar el préstec? Segurament, acabat l’any, una persona podrà tornar els 100 bitllets més els 5 d’interès, i l’altre només en podrà retornar 95. Sorprenentment, quan es van adonar d’aquesta contradicció, la solució proposada no va ser canviar de sistema, sinó permetre que les entitats financeres poguessin crear diners, això és, papers subjectes a un valor de canvi, tot i que no guardin cap relació amb altres productes.

Al llibre ho diuen ben clar,“és tan senzill que costa de creure-s’ho”. Perquè allò important tant d’Abolim la banca com de l’acció coneguda i reconeguda de l’Enric Duran, i tota la tasca que està duent a terme el Col•lectiu Crisi, no era apropiar-se dels diners de la banca, sinó demostrar i combatre allò injust d’aquest sistema. Com digué Bertolt Brecht, “pitjor delicte que atracar un banc, es fundar-lo”.

Però Abolim la banca no és queda aquí. Les accions del Col•lectiu continuen i continuaran, com s’explica al llibre, amb la proposta d’una vaga de persones usuàries de la banca (no retornar préstecs i retirar els estalvis), i amb una proposta de construcció de noves realitats que, sota la idea de “Tornem a la comunitat”, agrupa propostes com el decreixement o la creació de cooperatives integrals.

L’epíleg del llibre va a càrrec d’en Jordi Marí, que ens parla d’unes altres entitats financeres, les que coneixem amb el nom de Banca Ètica. Diu: “Mentre la banca ètica inverteix en les cooperatives de productors ecològics del nostre entorn o en les empreses d’inserció sociolaboral, la resta d’entitats tenen part dels nostres estalvis invertits en actius insegurs que ara alguns governs han de recomprar, altra vegada amb els nostres diners. Per tant, posats a triar, jo diria que la banca ètica és la més fiable de les banques”.

Jordi Panyella i Carbonell

Guía de buenas prácticas medioambientales y sociales en la oficina

REAS Nafarroa

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra ha editat una nova guia de bones pràctiques mediambientals i socials per ajudar les empreses i entitats del sector a avançar cap a la sostenibilitat. El manual proposa una sèrie de mesures en vuit àrees: el local (compra o lloguer, ubicació, preparació contra el canvi climàtic, etc.), equips ofimàtics (programari lliure, eficiència, respecte mediambiental, etc.), paper (tria i consum conscient de paper i cartró reciclat i certificat…), petits materials (certificats i origen), mobiliari (nocions sobre mobiliari respectuós amb el medi ambient), il•luminació (llum natural, renovables i aparells de baix consum), telefonia (consells de bon ús, salut i per evitar el canvi compulsiu) i neteja (reducció de tòxics i preferència per productes ecològics).

Podeu baixar-vos-el a http://www.economiasolidaria.org

El futuro del management

Gary Hamel i Bill Breen

Paidós

No és l’excel•lència operativa ni els nous models de negocis, sinó la innovació en les tècniques de management, és a dir, les noves formes de mobilitzar el talent, assignar els recursos i desenvolupar estratègies. Al llarg del segle XX, els avenós en la «tecnologia del management» han permès a diverses empreses creuar els nous llindars de l’èxit i s’han posicionat com a líders en el seu sector a llarg termini. Tanmateix, la majoria de les empreses no disposen d’un procés disciplinat per dur a terme una innovació radical en el management.

Gary Hamel és professor visitant de Direcció Estratègica i Internacional a la London Business School. És cofundador del Management Innovation Lab, un consorci de pensadors avantguardistes sobre empreses i companyies progressistes que treballen junts per inventar el futur del management. Considerat com un dels experts en management més cèlebres del món, Hamel ha estat etiquetat com «el gurú sobre estratègia» per The Economist i «el més gran experto del món en estratègia empresarial» per la revista Fortune. El futuro del management és el seu llibre més provocador fins ara.

Guías para la transformación

Maite Darceles

Agencia de Innovación de la Diputación Foral de Bizkaia

Maite Darceles ha publicat el llibre Guías para la transformación, un text que vol divulgar sobre els conceptes que haurien de guiar el canvi en les organitzacions cap a estructures centrades en les persones. A partir de la investigació sobre casos d’empreses que s’han transformat a fons, Darceles extreu reflexions que poden ser útils per a qualsevol mena d’organització, com són la necessitat de fomentar la comunicació, el coneixement i les emocions de les persones, per mitjà d’un canvi total d’unes estructures que, segons l’autora, avui ja no són vàlides.

Maite Darceles és secretària-gerent de Garela (Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa), participa en el fòrum Hobest i té un bloc força interesant en què reflexiona sobre la gestió empresarial (maitedarceles.blogspot.com). D’ella hem publicat alguns articles al Nexe.

http://maitedarceles.wikispaces.com

Filosofía del cuidar

Irene Comins Mingol

Ed. Icaria

Les pràctiques de les cures, tradicionalment invisibles, són el centre d’atenció d’aquest llibre, tant per la importància que tenen per al manteniment de la vida com encara més pels valors i capacitats que desenvolupa en els subjectes que les duen a terme. Es tracta d’un llibre pluridisciplinari que combina reflexions des de la filosofia, la investigació per a la pau i els estudis de gènere, amb l’objectiu de proposar la cura com un valor humà universal que no pot seguir sent relegat tan sols a la meitat de la humanitat. Irene Comins és professora del Departament de Filosofia i Sociologia de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana i investigadora de la Càtedra UNESCO de Filosofia per a la Pau.

EcSocial

http://www.ecsocial.com/web/index.php

EcSocial és una iniciativa promoguda per la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació Valenciana, per impulsar les TIC a les empreses d’economia Social. El seu portal ens ofereix serveis d’informació especialment adreçats a cobrir les necessitats de les entitats del sector. Per això s’han creat diferents seccions com el Directori d’entitats; l’apartat de Recursos, on es poden consultar publicacions específiques d’Economia Social i sobre gestió empresarial, legislació autonòmica, nacional i internacional d’economia social.

Ecsocial edita periòdicament un butlletí electrònic d’actualitat amb notícies, agenda, i articles d’opinió i de fons, al qual es poden subscriure tots els interessats.

I Setmana de l’Economia Cooperativa

http://www.elfuturescooperatiu.coop/

La I Setmana de l’Economia Cooperativa és el punt de trobada de les visions i persones de l’economia cooperativa. Ponències, activitats, taules rodones, espais d’assessorament i d’emprenedoria amb tallers, seminaris, etc. Un gran nombre de ponents aportaran les seves propostes i reflexions sobre alguns dels àmbits més estratègics de l’economia cooperativa.

El web recolllirà aquestes aportacions, que bàsicament trobaran 5 grans blocs temàtics: l’emergència d’un nou paradigma econòmic i empresarial, les respostes a les noves necessitats socials, les condicions jurídiques i de finançament per al desenvolupament de l’economia cooperativa, l’economia cooperativa i el desenvolupament territorial i l’empresa en transformació: dels valors a la gestió.

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa

L’Observatori de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és una associació integrada per quinze organitzacions representatives de la societat civil, entre les quals es troben ONG, sindicats i organitzacions cooperatives de consumidors (Intermón, CCOO, Hispacoop…). És una xarxa que fomenta la participació i cooperació entre organitzacions socials que, des de diferents punts de vista, treballen en Responsabilitat Social Corporativa.

Del seu web destaquem l’apartat de Polítiques Públiques, on es poden baixar molts documents sobre com tracten la responsabilitat social les diverses administracions (espanyoles, europees i multilaterals) i l’apartat de Notícies. També es pot sol•licitar rebre el seu butlletí electrònic.