La idea de la justicia
Amartya Sen
Taurus, Madrid, 2010 L’autor aprofundeix en la idea de justícia no com a principis destinats a modelar institucions justes que han de permetre gaudir d’una societat justa (visió defensada per John Rawls), sinó des de la realitat de les pròpies vides i llibertats dels individus. És a dir, el camí que defensa Sen no passa per dissenyar unes institucions perfectes que garanteixin una societat justa, sinó per un treball diari per anar reduint les injustícies. L’anàlisi i defensa d’aquesta idea comporta que s’aprofundeixi en temes com la racionalitat i els seus límits, la veu de les persones a la societat, els interessos propis davant els col·lectius, el fet determinant de la posició de l’individu i llurs capacitats o els efectes del localisme, entre altres. El conflicte dialèctic sobre aquestes idees està plenament documentat i actualitzat, fet característic de l’autor en llurs textos, amb el valor afegit d’incorporar el punt de vista del pensament “oriental” o “no occidental”. La quarta part del llibre “Raó pública i democràcia” és especialment interessant per les aportacions al debat actual sobre les idees polítiques i del cooperativisme en particular. Sen defensa la interpretació de la democràcia com “el govern per discussió” (idea promoguda per John Stuart Mill, però que Sen atribueix amb anterioritat a Walter Bagehot) en detriment de la idea de les eleccions i els vots.

La economía social. Sus claves
Francisco Pérez Giner
Ciriec-España

Es tracta d’una bona obra de divulgació dels conceptes bàsics de l’economia social, l’empresa, la participació del treballador en aquesta i la cooperativa. El seu autor, que va dirigir durant 18 anys l’Escola de Gerents Cooperatius de Saragossa, critica la pretesa asèpsia en què la teoria dominant situa l’economia per tal de reclamar que es posi al servei de la persona i la societat. Per a Pérez Giner la cooperativa és l’empresa del futur, ja que promou una sèrie de característiques pròpies d’aquesta com l’aprofitament de sinergies, la participació, les unitats petites i àgils vinculades en xarxa, i la defensa d’allò local i del medi ambient.N

La visión de Antonio Cancelo
Fermín Garmendia i Manolo González
Esic Editorial, 2010

Els autors, Fermín Garmendia i Manolo González, s’acosten a la trajectòria personal i professional d’Antonio Cancelo, un dels dirigents cooperatius i empresarials més destacats de l’Estat espanyol. Cancelo va ser director d’Eroski durant 25 anys i després president de la Corporació Mondragón sis anys més. El llibre s’estructura en dos grans apartats. El primer consisteix en una llarga entrevista en què s’aprofundeix al mateix temps en la seva vida i en les seves idees, mentre que el segon és una selecció dels seus principals escrits, que destaquen pel seu estil directe i clar.

Creación de empresas asociativas y solidarias
Luis Razeto
Ediciones Uvirtual.net

El conegut socioeconomista xilè Luis Razeto, creador del concepte “economia de la solidaritat”, ens ofereix en aquest llibre un curs teòrico-pràctic on exposa de manera senzilla i ordenada els principals aprenentatges que ha anat adquirint al llarg dels seus anys de vinculació amb l’economia solidària, a l’entorn de com poden crear-se, organitzar-se i desenvolupar-se empreses associatives i solidàries, de manera que es puguin optimitzar i maximitzar els beneficis que proporcionen als seus participants i a l’entorn social.

Territoris cooperatius
Diversos autors (coord. F. Xavier Paunero)
ECOS, SCCL

Compilació de set estudis sobre cooperativisme, economia social i territori, extrets de les ponències i els debats promoguts a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona pel grup de recerca Geset-Grup d’Estudis d’Empresa i Territori de la Udg. Hi trobarem articles sobre cooperatives del Brasil, Mèxic i les comarques gironines, escrits per investigadors socials amb una metodologia transdisciplinària. Destaquem, de casa nostra, els estudis sobre el cooperativisme agrari, Costa Brava Centre i la influència de les cooperatives en la capacitat d’innovació de les destinacions turístiques.

La Vía Campesina

Annette Aurélie Desmarais
Editorial Popular, Madrid

Aquest llibre estudia la significació política i social de Vía Campesina. Explora els principals assumptes, estratègies i accions col·lectives d’aquest moviment camperol i ressalta les seves contribucions a la construcció d’alternatives davant les forces de la globalització econòmica neoliberal. La seva autora, Annette Aurélie Desmarais, va ser agricultora a petita escala al Canadà durant molts anys. Va obtenir un doctorat en Geografia i avui és professora en el Programa d’Estudis Internacionals de la Universitat de Regina (Canadà).

http://www.economiasolidaria.org

El Portal d’Economia Solidària de REAS és un espai dirigit a tots els sectors socials, econòmics, polítics i particulars com a lloc de trobada, reflexió, participació, adhesió i comunicació sobre estructures econòmiques solidàries no excloents. Podeu trobar un espai de bones pràctiques, on s’allotgen documents gràfics de les bones pràctiques d’economia solidària que s’estan desenvolupant per les diverses entitats que treballen en xarxa i estan impulsant una transformació de l’economia des dels principis de l’economia solidària.

http://www.amecoop.es

L’Associació de Dones Empresàries de Cooperatives (AMECOOP) és un grup de dones madrilenyes que tenen en comú ser sòcies i/o treballadores actives d’una cooperativa, creure en el projecte cooperatiu i en el paper de la dona dins d’aquest moviment. AMECOOP és un espai obert per a la trobada, comunicació i debat, que promou la perspectiva de gènere en l’economia i l’ocupació, on totes tenim el nostre lloc.