Filés: democracia económica en el siglo de las redes

David de Ugarte

Ediciones El Cobre

L’autor afirma que estem transitant d’un mon de xarxes descentralitzades a un altre de xarxes distribuïdes i que aquest fet es fa evident mitjançant el creixent protagonisme d’un nou tipus de comunitats, més properes a les antigues comunitats reals basades en la proximitat que, alhora, ens porta a un trànsit que ens fa anar de les nacions a les xarxes.

Estudiant aquesta darrera dimensió (els canvis dels patrons identitaris de la nostra època), ens descobreix un nou tipus d’organització socioeconòmica: la filé.

La filé, ens diu, és molt més que un tipus d’empresa, reuneix les característiques principals de tots els elements articuladors de la nostra època, neix de l’experiència de la socialització a les comunitats virtuals, és transnacional i reivindica noves formes de democràcia econòmica que l’emparenten amb el moviment cooperatiu.

El llibre ens mostra com els conceptes d’igualtat i fraternitat es redefineixen i influencien l’espai productiu i comercial tot creant un nou tipus d’identitat col•lectiva

El mito del mercado global. Crítica de las teorías neoliberales

Giulio Palermo

Ediciones de intervención cultural / El Viejo Topo. 2009

“La cultura del mercat… és avui el més gran obstacle que existeix quan s’intenta raonar de forma oberta sobre altres móns possibles”. El llibre parteix de la crítica a l’axioma dominant que afirma que el sistema econòmic-social capitalista i la civilització que se’n deriva són el millor mon possible. El coneixement empíric, afirma, apunta cap a consideracions oposades o, si més no, molt allunyades.

L’assaig vol oferir a la ciutadania interessada instruments útils per descobrir quins interessos s’amaguen al darrere de les decisions executades al mon polític i empresarial que sempre són presentades com a úniques objectivament possibles i necessàries.

Posa en qüestió la visió que considera el mercat com a màxima expressió de racionalitat i eficiència, fa evidents determinades incoherències entre democràcia i mercat, denuncia els principals mites del mercat en tant que pilars d’una autèntica ofensiva cultural: el lliure mercat, el mercat just, el mercat productor de riquesa… i acaba proposant una contraofensiva orientada a la desmercantilització de les relacions socials.

Com apunta Toni Negri a la introducció, “es tracta d’un treball de desmitificació puntual i persistent de l’economia política clàssica”.

Empresa i valors. L’empresa en l’economia global

David Murillo Bonvehí

Fundació Lluís Carulla – Esade

Segons l’autor, l’empresa és una de les institucions on veiem desplegar-se el combat entre models teòrics, marcs institucionals i nous valors socials. S’hi troben des de l’impacte de les grans concentracions de capital sobre la gran empresa fins a nous corrents com el de la responsabilitat social corporativa o el moviment pro sostenibilitat. Enmig de la crisi econòmica que ha de suposar un canvi important sobre mercats i models de gestió, l’autor ens parla de causes i responsabilitats i que un país necessita bons empresaris i els seus valors: “A les crisis sistèmiques, és tota una cultura la que hi ha al darrere”. Tal com afirma Josep Maria Lozano, l’empresa és generadora i transmissora de valors: valors que necessita per vertebrar la seva cultura d’empresa i que no són un subproducte de les pràctiques empresarials, són un component imprescindible i ineludible.

L’autor, amb aquest llibre, vol contribuir a omplir la manca d’estudis sobre els valors de les empreses catalanes.

Resistencias globales. De Seattle a la crisis de Wall Street

Josep Maria Antentas i Esther Vivas

Editorial Popular

Amb aquest llibre, els seus autors volen recollir la “geopolítica de les resistències” que ha vingut traçat el moviment “antiglobalització” al llarg d’aquests anys. Una obra que intenta oferir retrospectivament una panoràmica general i un testimoni del que ha estat aquesta dècada de resistències globals posteriors a Seattle, així com els reptes que enfronten els moviments socials davant la crisi contemporània, fent balanç del passat immediat per mirar cap al futur.

School.coop

http://teacher.beecoop.co.uk/

Web amb recursos educatius en anglès que forma part d’un projecte impulsat per The Co-operative College i Co-operative Group. L’objectiu és compartir recursos que aporten la cooperació i els valors cooperatius al sistema educatiu d’avui a través del treball curricular i la gestió escolar.

Compta amb el treball dels mestres i estudiants de la xarxa de Co-operative Business i Enterprise colleges, escoles de negocis, cooperatives joves i empreses cooperatives de tot el món.

El lloc és gratuït, però cal inscriure’s en algunes àrees.

Consultoria artesana en red

http://blog.consultorartesano.com/

Julen Iturbe és un consultor d’empreses del País Basc. Al seu bloc trobem molts petits articles, ponències, presentacions i, en general, reflexions i debats molt interessants, sobre temes de gestió en el sentit més ample del terme. Perquè us en feu una idea, algunes de les categories temàtiques del bloc són: aprendre, atenció i infoxicació, cibercultura, coneixement i informació, consultoria, empresa oberta, escapatòria, general, igualtat de gènere, management o web 2.0.

France Active

http://www.franceactive.org/

Associació francesa creada el 1988 que té com a objectiu donar suport a la creació i consolidació de llocs de treball per a les persones aturades i/o amb problemes financers, així com finançar organismes (siguin associacions o empreses) actius en l’àmbit social, amb una activitat econòmica i que contribueixen a crear noves oportunitats laborals per a les persones. A l’apartat de documents del seu web, es poden trobar alguns textos sobre finançament i economia social i solidària.