• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • English
  • Français
Cerca

Cerca paraula clau socis

Total: s'han trobat 50 resultats.

Pàgina 1 de 3
1. SERVEIS AL POBLE
(Nexe 41/Texos)
... que altres. La cooperativa de treball és la més transparent, ja que, si més no, ha de retre comptes als socis treballadors, els quals, a més, poden contrastar el relat que se’ls ofereix amb la seva observació ...
... 10 milions de pessetes, era superior al de les CTA, considerades societats limitades (500.000 pessetes). L’avantatge, possiblement més important que l’inconvenient, era el que explicàvem abans: els socis ...
... principis del cooperativisme sigui dedicat a l’educació, mitjançant el qual “les cooperatives faciliten la formació dels socis, càrrecs electes i treballadors, per tal que tots puguin contribuir de forma ...
... un capital social format amb les aportacions de quotes dels socis” (pàg. 23). Les autores de La forja solidària d’un barri portuari no pretenen fer cap exercici d’erudició, sinó, com en els dos títols ...
... en aquesta primera etapa. L’empresa arrenca amb 15 socis (12 homes i 3 dones) i s’inspira en la paraula “Diom”, que en wòlof, una de les llengües del Senegal, vol dir “força interior i coratge” .  ...
... i l’autonomia personal dels socis i de les sòcies. Mesures orientades a promoure la transparència de l’organització i a facilitar el flux i l’accés a la informació. Exemple: facilitar l’accés de les ...
... per a altres municipis. És una manera d’impulsar les energies renovables participativament i també pot fer que la gent s’animi a aplicar-ho a casa”, explica Xevi Planas, un dels socis de Suno. Per la seva ...
... participació i el 55% gaudeixen de polítiques per incorporar nous socis i sòcies) i l’assistència a les assemblees o la participació en l’elaboració del pla estratègic, el reglament de règim intern i l’organigrama ...
... nostres d’iniciativa social, les cooperatives de solidaritat són cooperatives integrals, formades per socis de treball i altres tipus de socis: els usuaris, persones físiques i jurídiques, col·laboradors, ...
... organitzacions amb justícia. Això voldrà dir que, fruit del seu funcionament democràtic, com a resultat d’aquest, cap soci o grup de socis no podrà beneficiar-se de manera abusiva de les actuacions de ...
... (Càritas, fundacions, parròquies...). En aquests moments, Suara està integrada per 3.400 professionals, dels quals un miler són socis de treball i la resta, de moment, assalariats. El 91% de les persones ...
... ha un nucli de socis en un territori on s’està fent una actuació, la FCTC pot fomentar que col·laborin. O que, en el futur, les cooperatives que es vagin creant en un ateneu vagin accedint als serveis ...
... assumptes socials que correspondrien a l’AMPA; fan d’enllaç entre la direcció del centre i el conjunt de socis i sòcies de la cooperativa i, molts cops, deleguen a l’equip directiu. “La gestió del centre ...
...  històric. A l’antiga rectoria s’hi feia cinema i teatre, després havia estat una casa de colònies i, quan hi van vam arribar, feia deu anys que estava abandonat”, explica un dels socis de la cooperativa, ...
15. LA NOVA LLEI DE COOPERATIVES
(Nexe 38/Textos)
... no dineràries no requeriran la valoració d’un expert extern, les aportacions dels nous socis es podran adaptar a les circumstàncies econòmiques i socials existents en el moment de subscriure-les, i no ...
16. VALORS AMB FONAMENTS
(Nexe 38/Textos)
... i econòmica ha millorat i, al mateix temps, ha anat incorporant nous socis al projecte. Des de Nexe hem conversat amb aquestes sis cooperatives per conèixer el sector d’activitat de més a prop i veure ...
... realitzant diverses activitats lligades bàsicament a les diverses necessitats derivades de les etapes vitals dels seus socis: als anys seixanta i setanta, habitatge; als vuitanta i noranta, manteniment ...
... laborals i societats participades per treballadors En les societats laborals, cap dels socis no podrà posseir accions o participacions socials que representin més de la tercera part del capital social, ...
... l’any que ve –el termini màxim és el desembre de 2016–, la llei permetrà donar d’alta persones al règim general de la Seguretat Social i tenir socis, tant persones físiques com jurídiques. De fet, la ...
... cooperatius, perquè quatre no tenien relació directa amb la generació d’excedent social (l’adhesió voluntària i oberta, la participació econòmica dels socis, la cooperació entre cooperatives i la independència ...

Per rebre la notificació de la sortida d'un nou número de nexe
Nexe 39
Nexe 40
Nexe 41