• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • English
  • Français
Cerca

Cerca paraula clau llei de cooperatives

Total: s'han trobat 17 resultats.

...  Afegim també que el 2002 s’aprova una nova llei de cooperatives, la qual flexibilitzarà els requisits de creació i el funcionament de les cooperatives, en alguns aspectes a costa d’aigualir l’aplicació ...
2. LA NOVA LLEI DE COOPERATIVES
(Nexe 38/Textos)
El juliol de 2015 va entrar en vigor la nova Llei 12/2015, del 9 de juliol, de cooperatives. Aquest nou marc normatiu introdueix un nombre significatiu de novetats que es resumeixen a continuació.Tal ...
... amb la Llei de cooperatives, fixar la preferència quan es tracti d’una cooperativa. Finalment, en les condicions d’execució, es poden aplicar mesures com l’exigència de subcontractació d’una part del contracte ...
... 9 de juliol de 2015 sobre cooperatives de Catalunya La llei de cooperatives de Catalunya, de 9 de juliol de 2015, estableix una nova i important regulació d’aquestes societats. Ens referirem a les que ...
... a l’Estat espanyol el model s’està obrint camí com a recurs a l’abast de les persones emprenedores. A Catalunya, la Llei de cooperatives 12/2015 recull en una disposició addicional la figura les Cooperatives ...
... i va redactar un esborrany de la llei de cooperatives per al govern mexicà, com també el treball per a la UNESCO Les cooperatives escolars. Segons explica l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), les ...
... veu i sense vot. L'article 62 de la Llei de cooperatives disposa que l’assemblea general de la cooperativa pot autoritzar l’emissió de fons subordinats, títols participatius i obligacions. Renda fixa: ...
... la destinació que doneu als excedents, dins del marc que estableixen la Llei de cooperatives i els estatuts de la vostra entitat.   2. Vosaltres gestioneu l’empresa Les cooperatives són empreses ...
... de la majoria de les comunitats autònomes espanyoles. Un sistema fiscal català i un encaix d’aquest amb la llei de cooperatives catalana sembla, a priori, un marc més ajustat i favorable. No podem tampoc ...
... de Treball de Catalunya defensa la necessitat de disposar d’una nova llei de cooperatives que resolgui les mancances detectades en la llei vigent i s’adapti millor als canvis socials i econòmics que vivim. ...
...  Després de la modificació de les normes comptables internacionals i de la modificació de la llei de cooperatives l’any 2011, es va canviar la regulació sobre el capital social. Cada cooperativa, en els ...
... una nova llei de cooperatives, i crec que hi ha gent que hi ha dipositat massa esperances. He viscut el cooperativisme amb lleis i règims molt diferents, i sempre he cregut que la legislació no ens pot ...
... presidència de la Federació de Cooperatives, hagué de substituir Eladi Gardò, l’anterior president, en la comissió encarregada de redactar el Projecte de bases per a una llei de cooperatives, en què treballava ...
... al llarg dels darrers anys, des que s’aprovés la primera llei de cooperatives posterior a la dictadura franquista, el 1984. En aquell any, el Consell Superior de la Cooperació tenia funcions de conciliació ...
... de Ahumada. Després d’aquest temps de debat intens sobre la proposta de nou projecte de llei de cooperatives presentat des del Departament de Treball, penso que la simplificació i agilització del marc ...
Perfecto Alonso ens descriu amb concisió les principals característiques del nou projecte de llei de cooperatives de Catalunya, un projecte que encara es troba en fase de debat. Tal com observa Perfecto, ...
... Alguacil Marí és catedràtica acreditada de Dret Financer i Tributari de la Universitat de València Nota: 1: En concret, la Llei de cooperatives estatal, en l’article 45.1, disposa que: “El capital ...

Per rebre la notificació de la sortida d'un nou número de nexe
Nexe 39
Nexe 40
Nexe 41