• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • English
  • Français
Cerca

Cerca paraula clau deute

Total: s'han trobat 20 resultats.

... eficients i comerciar amb els altres més enllà del que ens permetria el simple intercanvi. Unitat de compte: sense una unitat de mesura comuna no podem establir deutes o un sistema de preus efectiu, ...
... social i solidària (associacions sense afany de lucre, cooperatives, etc.). Per últim, en aquesta perspectiva quantitativa, es considera el capítol 3 de despeses financeres: no és indiferent el deute que ...
... o qualsevol altra mena de persona o entitat, és habitual que qui deixa els diners vulgui tenir una garantia del cobrament del deute. Un exemple d’aquesta garantia és l’aval mancomunat, que darrerament ...
... públics de tots els països com a capital i no com a deute. Amb aquesta finalitat, aquesta part del capital acumulat al llarg del temps no ha de ser, en cap cas, objecte de repartiment entre els socis. ...
...  Estructura de capital Ens referim a la proporció entre fons propis i deute al passiu del balanç. El veritablement important d’una empresa són les seves decisions d’inversió; les de finançament també ...
... més habitual hi figuren els proveïdors, altres creditors i la part dels deutes amb entitats de crèdit que es pagarà durant l’exercici. Patrimoni net El patrimoni net es defineix com la part residual ...
... parlant, o no fóra millor que en el balanç aquests diners es conceptualitzessin com a deutes a llarg termini. És clar que aleshores caldria fer molta pedagogia davant els bancs. Precisament per sortejar ...
... i l’ha convertit en un indicador de la salut econòmica dels països europeus. Els estats es financen emetent deute, bons a diferents venciments, i els inversors que compren aquests bons se suposa que demanen ...
9. Factor C
(Nexe 30/Textos)
... és el municipi més endeutat de tot el país: ja sigui en termes absoluts, amb 6.091 milions d'euros de deute viu a 31 de desembre de 20116—més del 25% del deute total dels municipis espanyols—, com a relatius, ...
... temes analitzats en l'enquesta són la situació econòmica i laboral, les condicions financeres (solvència creditícia, liquiditat i problemes de deute), les mesures adoptades per les cooperatives per al ...
... i liquidar Actua: agafar els treballadors i socis d’Actua, agafar el seu volum de negoci, liquidar els deutes i tancar la cooperativa, però d’aquesta manera es manté la identitat d’Actua i els seus principis ...
... deute”, explica Bruno Roelants, secretari general de l’Organització Internacional de Cooperatives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis (CICOPA). En el llibre El capital i la trampa del deute, ...
Els governs justifiquen les retallades als serveis de l’estat del benestar, en part pel deute públic, però en part també adduint una suposada ineficàcia de les polítiques socials. Malauradament, un ...
... especialment, és superior a la dels negocis basats en el capital. En conseqüència, no és que no es pugui tornar el deute, és que es necessita més temps perquè el cash-flow és menor. Els productes de finançament ...
... estatuts Eroski i Fagor, quan van quedar obligades a formular els seus comptes anuals aplicant les NIC/NIIF adoptades per la UE a l’exercici 2007 per ser emissores d’instruments de deute (participacions ...
... en fallida, el problema s’intensifica pel deute que els treballadors hereten dels anteriors propietaris i, en general, per la manca d’inversions que hi havia des d’abans de la fallida. Així, un dels principals ...
... significativa de la Caja Laboral (oferta de crèdits especials, condonació de deutes…). D’altra banda, avui els fons intercooperatius són més consistents que els de llavors, i això ha donat un marge més ...
... automàtica. Les persones s’apunten a les coses quan van bé. Joan Segura. Els socis han de tenir clar que tant els beneficis com els deutes són de tots i de cada un d’ells, primer de les seccions de la ...
... o en deute subordinat. Les participacions podran ser transmeses a tercers, amb el consentiment de l’òrgan d’administració o adquirir-les la cooperativa en autocartera. Desapareix el concepte de capital ...
Des de fa mesos, proliferen les anàlisis sobre les causes i les conseqüències de la crisi actual. En el nexe anterior ja vam publicar-ne algunes, dins un ampli dossier sobre la crisi i l’economia ...

Per rebre la notificació de la sortida d'un nou número de nexe
Nexe 38
Nexe 39
Nexe 40