• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • English
  • Français
Cerca

Cerca paraula clau crisi

Total: s'han trobat 100 resultats.

Pàgina 1 de 5
1. SERVEIS AL POBLE
(Nexe 41/Texos - Español)
... molt més recent el tenim amb la nacionalització de bancs i companyies d’assegurances en fallida a diferents estats durant la crisi de 2007. Per cert, fa més de set-cents anys, el 1401, la crisi de la banca ...
... drets polítics−, mentre que el 45 % s’ha destinat a préstecs clàssics, sempre en millors condicions que els del mercat. L’economia social no ha pogut escapar de la duresa de la crisi i Coopfond també ...
... Si fos així, el ritme de creació de CTA −i a l’Estat espanyol també de Slab−, creixeria en les fases de contracció o crisi del cicle econòmic i s’atenuaria en les fases d’expansió o bonança. Hi ha estudis ...
4. VINT ANYS FENT NEXES
(Nexe 41/Texos - Español)
... articles sobre altres branques del cooperativisme i sobre l’economia social i solidària. Els canvis obeeixen a diverses raons: són anys de crisi econòmica, que repercuteix en els pressupostos de la Federació; ...
... un 49% inferior a la pensió mitjana de jubilació. La situació de crisi allarga la vida laboral de les persones ocupades a les llars: a l’any 2003 només hi havia 200 persones majors de 65 afiliades en aquesta ...
... en compte que l’atenció sobre l’economia social i solidària ja es va fer palesa en el mandat anterior (de fet, des de l’inici de la crisi) i que, afortunadament, no és una qüestió que sigui patrimoni exclusiu ...
... econòmics tradicionals/dominants no estan funcionant en les ciutats del Regne Unit a l’hora de superar els efectes de la crisi. El retorn al creixement econòmic no comporta beneficis per a tothom ni redueix ...
... la crisi del 2008, no per repensar el sistema econòmic cap a un de més just i estable, sinó com a estratègia per desmantellar les condicions de treball. La solució passaria per reprendre la tradició cooperativista ...
... del pa i les roses, i sobretot el 1996 amb la convocatòria del govern quebecois a l’economia social perquè participi a la Cimera sobre l’Economia i l’Ocupació, davant la crisi econòmica del país. Segons ...
... les polítiques públiques locals. Per altra part, com que les crisis, més que davallades als indicadors macroeconòmics, són situacions cruentes que es viuen als territoris, els ajuntaments s’han vist ...
11. MONEDES LOCALS: PER QUÈ I PER A QUÈ?
(Nexe 38/Textos - Español)
... qui i com pot crear diners. Ara bé, entre les moltes qüestions que la crisi ens ha obligat a repensar hi trobem també els aspectes relacionats amb la creació i l’ús dels diners. I aquest és un fet ...
... temps s’ha pensat que sortiríem de la crisi i, per tant, que era qüestió de donar a la gent una feina temporal confiant que després ja trobarien un lloc de treball a l’economia de mercat. Ara s’està descobrint ...
13. EXEMPLES DE GOVERNANÇA COOPERATIVA
(Nexe 37/Textos - Español)
... l’aplicació dels principis cooperatius, la sostenibilitat econòmica i els requisit legals. Aquesta ambiciosa experiència organitzativa es va truncar per la situació econòmica de crisi que va pressionar ...
... innates. Fa 20 anys amb les Ong hi va haver una crisi quan es va plantejar un indicador: quin tant per cent del pressupost es destinava realment a cooperació i quin a mantenir l’estructura? Això va obligar ...
... la que representa l'economia social i solidària. Davant desafiaments tan preocupants com les contínues crisis del sistema capitalista, que no ho són únicament d'ordre econòmic i financer, sinó també ecològic, ...
16. DONES I COOPERATIVES: UN PROCÉS EN MARXA
(Nexe 36/Textos - Español)
... mancances d'aquestes normatives. Tot i això que expliques, sembla que hi ha una tendència a tornar a casa, no? Si més no, la crisi ho ha promogut. MG: Nosaltres sí que ens hi hem trobat. Hi ha dones ...
17. ELS PROGRAMES ELECTORALS ES COOPERATIVITZEN
(Nexe 36/Textos - Español)
... privades en crisi per part dels treballadors i treballadores, mitjançant les empreses d’economia solidària i cooperatives de treball associat”, i es referia concretament a la possibilitat de promoure la ...
... sensació d’enfonsament. En cap moment va sortir la paraula “crisi”, per exemple, no sé si és perquè n’estem sortint –jo crec que no–, la sensació era que el fenomen cooperatiu té molt d’interès i sentit, ...
19. TRES PRINCIPIS COOPERATIUS A EXAMEN
(Nexe 35/Textos - Español)
... naturalment sostenibles? La recent crisi econòmica internacional va llançar llum sobre l'adaptabilitat de les empreses cooperatives. Les seves activitats se centren a respondre a les necessitats dels ...
... situació de liquiditat en les empreses d’economia social i, de forma general, en tota la pime, s’ha anat deteriorant ràpidament com a conseqüència de la crisi del sector financer i la manca de recursos ...

Per rebre la notificació de la sortida d'un nou número de nexe
Nexe 39
Nexe 40
Nexe 41