• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Español
  • English
  • Français
Cerca

Cerca paraula clau capital social

Total: s'han trobat 47 resultats.

Pàgina 1 de 3
... com un avantatge en comparació de les CTA. L’inconvenient era que es consideraven societats anònimes (d’aquí el nom de “societat anònima laboral”, SAL) i, per tant, el capital social inicial requerit, ...
... un capital social format amb les aportacions de quotes dels socis” (pàg. 23). Les autores de La forja solidària d’un barri portuari no pretenen fer cap exercici d’erudició, sinó, com en els dos títols ...
3. LA NOVA LLEI DE COOPERATIVES
(Nexe 38/Textos - Español)
... cooperativa, una necessitat sempre recurrent,  la nova Llei actua en tres elements: el capital social, els fons socials i les aportacions de les persones sòcies. Quant al capital social, les aportacions ...
L’activitat empresarial es porta a terme a través de societats de capital, en les quals el dret de vot és proporcional al capital social que té cada soci o sòcia, i en cap cas no poden ser objecte ...
5. TRES PRINCIPIS COOPERATIUS A EXAMEN
(Nexe 35/Textos - Español)
... d'una part de la cooperativa i el d'una acció en una societat de capitals. Algunes recomanacions relatives al tercer principi Contribució al capital Les participacions al capital social han de ser ...
... llei permet capitalitzar tot l’atur, una suma que passa a formar part del capital social de la cooperativa o de les aportacions voluntàries. Hi ha tres modalitats diferents de capitalització: un pagament ...
... vol dir això en realitat és que els actius de la cooperativa s’han finançat amb diners dels socis (capital social), amb diners generats per l’activitat (reserves) o amb diners de tercers (finançament aliè). ...
... grandària ha tingut un impacte social sense precedents a la vall de Debagoiena. Ha afectat directament 1.865 socis, que perden el seu capital social i, en molts casos, els estalvis que tenien invertits ...
9. CINC REPTES PER GUANYAR UNA DÈCADA
(Nexe 33/Textos - Español)
... Consell Rector per recuperar la seva aportació al capital social. I si no l’obté, aquesta persona segueix sent sòcia de la cooperativa i segueix sent corresponsable d’una hipotètica mala gestió, mentre ...
... inversió. En el mon cooperatiu, especialment en el de les cooperatives de treball associat, els socis de treball aporten el seus diners, el capital social, per tal de contribuir col·lectivament a fer ...
11. EL FUTUR DELS MITJANS ÉS COOPERATIU
(Nexe 32/Textos - Español)
... i 70 socis usuaris, que contribueixen al capital social amb 1.000 euros. També hi ha una trentena de socis col·lectius, és a dir, diverses persones que s’agrupen per cobrir la participació de 1.000 euros. ...
12. FINANCES COOPERATIVES: MOLT CAMP PER CÓRRER
(Nexe 30/Textos - Español)
... com ara els préstecs participatius– i Fiare, que està en un procés de captació de capital social per convertir-se en una cooperativa de crèdit d’abast europeu el 2013 i que actualment opera com a agent ...
13. EMPRENDRE COOPERATIVAMENT, DELS RISCOS ALS REPTES
(Nexe 29/Taula rodona - Español)
... acurada. Avui, la cooperativa disposa de molts recursos de capital social i ja comencem a tenir inversions, cosa que s’ha de controlar bé. El nostre avantatge és que, tal com hem concebut el projecte, ...
... generació de vincles, xarxes de capital social crític, són exemples de com es poden incorporar lògiques participatives en l’estat de benestar), les experiències de cogestió i autogestió de serveis i equipaments ...
L’any 2010, Arç Cooperativa va aprofitar la capacitat que té tota cooperativa d’autoregular-se per tal de dur a terme un procés de caràcter autogestionari i participatiu per elaborar el seu reglament ...
... i jurídiques de legislar sobre el capital social de les entitats cooperatives, de forma que es pugui seguir complint l’objectiu de salvaguarda del capital empresarial i alhora es respectin els seus principis ...
17. COOPERATIVES QUE ES REPRODUEIXEN
(Nexe 27/textos - Español)
... Insights to Create a Bridge to 21st Century”.1997, esmentat a Capital social organizacional: la capacidad auto-regenerativa de las organizaciones, Ekonomiaz, 59, 2n quadrimestre de 2005, Carlos Fernández ...
18. FIARE, LA BANCA ÈTICA QUE VE
(Nexe 26/Entrevistes - Español)
... de capital social i la creació de grups locals. En segon lloc, hem d’arribar al punt de sostenibilitat econòmica que permeti afrontar una estructuració més sòlida de la base social i l’equip professional ...
19. 50 PROPOSTES PER CANVIAR EL RUMB
(Nexe 26/Contextos - Español)
... territorials de riquesa i socials, implicant els agents de l’ESS; etc. Notes del traductor: 1: Les SARL són societats de responsabilitat limitada; per constituir-les cal un capital social d’1 euro. ...
20. DEBAT SOBRE EL MARC REGULADOR DEL COOPERATIVISME
(Nexe 25/Taula rodona - Español)
... normativa específica del concurs de creditors, no és viable la possible compensació del capital social a reemborsar amb el deute que mantingui el soci amb la cooperativa. Seria aconsellable que la llei ...

Per rebre la notificació de la sortida d'un nou número de nexe
Nexe 39
Nexe 40
Nexe 41