RECOMANACIONS

La idea de la justicia Amartya Sen Taurus, Madrid, 2010 L’autor aprofundeix en la idea de justícia no com a principis destinats a modelar institucions justes que han de permetre gaudir d’una societat justa (visió defensada per John Rawls), sinó des de la realitat de les pròpies vides i llibertats dels individus. És a dir,…

MICHEL DUPOIRIEUX: “L’OBJECTIU ÉS CREAR UNA COMUNITAT D’EMPRENEDORS SOCIALS”

Michel Dupoirieux, director de la Union Régionale des Scop du Languedoc-Roussillon (Montpeller), ens explica les característiques dels emprenedors socials i de les empreses socials que aquests creen. Per a Dupoirieux, un dels impulsors també del Mouvement des Entrepreneurs Sociaux (MOUVES), com més es desenvolupi l’emprenedoria social, més s’abona el terreny també per a l’economia social…

COOPERATIVES QUE ES REPRODUEIXEN

Per sortir de la crisi es considera clau impulsar l’emprenedoria empresarial (1) i, dins d’aquesta, l’emprenedoria cooperativa. Però sovint el foment de l’emprenedoria cooperativa se cenyeix a ajudar aquells grups d’emprenedors que volen crear del no res una cooperativa. En aquest article, Jordi Garcia Jané explora una altra via, complementària a aquella, que bateja amb…

LA IMPORTÀNCIA DE COMPTAR AMB ELS IMMIGRANTS DINS EL COOPERATIVISME I L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

Enrique del Río és president de la cooperativa madrilenya Proempleo, dedicada des de 1989 a formar, acompanyar i dissenyar projectes locals i d’ocupació. En aquest article, del Río analitza el que poden aportar les persones immigrants al moviment cooperatiu, valora la importància d’aprofitar la seva preparació i la seva empenta, i proposa crear cooperatives mixtes…