ESCALES SALARIALS EN COOPERATIVES: EQUITAT, SOLIDARITAT, COMPETITIVITAT

El salari resulta imprescindible per a la vida de qualsevol persona. Ara bé, un cop cobertes les necessitats bàsiques, entren en joc altres tipus d’incentius menys materials (prestigi, socials, reconeixement…). És evident que la política retributiva té efectes directes sobre l’atracció que genera l’empresa, la capacitat per retenir els treballadors competents, el clima social, els…

Factor C

Factors de resistència de les microempreses cooperatives davant de la crisi i recomanacions per a un enfortiment cooperatiu del sector social L’article pretén analitzar quin és el comportament que estan tenint les microempreses cooperatives, i de forma especial les del sector de la intervenció social, des del començament de la crisi econòmica l’any 2008, així…

Cooperativistes 2.0

Compartir experiències i espais, sortir de la precarietat laboral, embarcar-se en projectes de més envergadura…, aquests són alguns dels motius que han convençut professionals que abans treballaven ja col·laborativament aprofitant les noves tecnologies de la comunicació a fer una passa endavant i apostar per consolidar els propis projectes per mitjà d’una cooperativa. Estem parlant d’empreses…

Com s’han comportat les cooperatives actives en indústria i serveis a escala mundial?

L’Organització Internacional de les Cooperatives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis (CICOPA), en l’anàlisi qualitativa de la situació econòmica dels membres de la CICOPA que obté de les enquestes anuals que executa, extreu les diferents situacions en què es troben les cooperatives arreu del món i els mecanismes que tiren endavant per solucionar els…

Recomanacions

http://www.directory.coop Web promogut pel Directori .Coop, que recull informació i noticies al voltant del món del cooperativisme. Incorpora una eina de butlletins i noticies connectades amb les xarxes socials, i alhora ha creat un mapa cooperatiu mundial, que pretén ser un aparador per les cooperatives que tenen domini web .coop. Aquest web permet trobar de…

DE LA RESISTÈNCIA ÈTICA A L’EXPERIMENTACIÓ ANTICIPATÒRIA SOBRE “ADÉU CAPITALISME. 15M 2031”, DE JORDI GARCIA JANÉ

Amb el llibre Adéu, capitalisme. 15M-2031, de Jordi Garcia Jané, es confirma la idea que el capitalisme no és rebutjable pels seus excessos, sinó per la seva lògica d’acumulació sense límits i la seva tendència a la cosificació i mercantilització de totes les esferes de la vida. Vivim el final d’un món conegut, aquell inaugurat…

L’EMPRENEDORIA SOCIAL, MILLOR COOPERATIVA*

L’economia social i solidària pot contribuir a viabilitzar els nous projectes d’emprenedoria social col·lectiva, molts dels quals es caracteritzen per l’ús del web social, el procomú, la hibridació, el consum cooperatiu, l’arrelament territorial, la dimensió comunitària i el microfinançament coooperatiu. Paraules de moda Sovint s’assimila abusivament tot el que és innovació amb innovació empresarial o…