LA FORJA SOLIDÀRIA D’UN BARRI PORTUARI. LA BARCELONETA OBRERA I COOPERATIVA

La Forja solidària d’un barri portuari és el tercer llibre de la col·lecció “Memòria Cooperativa”, editada per La Ciutat Invisible. Si en els dos llibres anteriors s’analitzaven el moviment cooperatiu als barris barcelonins de Sants i el Poblenou, especialment les cooperatives obreres de consum, en aquest tercer, obra d’Emma Alari Pahissa, Santiago Gorostiza Langa i…

ENERGIA VERDA I COOPERATIVA: BATERIA D’INNOVACIÓ SOCIAL

El món cooperatiu viu un gran dinamisme vinculat a les energies renovables i l’eficiència energètica. Es tracta d’un circuit impulsat per cooperatives de treball i de consum que està encarant un dels reptes més importants de la societat actual i, fins i tot, en alguns casos està oferint solucions a l’administració. L’encapçalen cooperatives com Suno,…

TENIM INCORPORATS ELS PRINCIPIS I VALORS COOPERATIUS AL DIA A DIA DE LES NOSTRES COOPERATIVES?

Mireia Duran, Jordi Valls i Joan Manel Sánchez ens resumeixen les conclusions de l’estudi que han realitzat per encàrrec de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya sobre gestió democràtica, transparència, igualtat de gènere i conciliació a les cooperatives de treball catalanes. Les cooperatives estudiades treuen bona nota en els quatre àmbits, per bé…

COOPERATIVISME DE PLATAFORMA: REGIRAR L’ECONOMIA COL·LABORATIVA PER A UN FUTUR SOSTENIBLE

Mayo Fuster (1) tracta de l’ambivalència de la producció col·laborativa. És a dir, tant pot sorgir del més ferotge corporativisme de caràcter capitalista com prendre la forma d’economia social i fer escalar modalitats cooperatives. En aquest segon cas ens referim a l’anomenat cooperativisme de plataforma, el qual s’identifica per la propietat col·lectiva de la plataforma;…