COOPERAR AMB CURA

El sector de les cures i d’atenció a les persones és un dels que més cruament exemplifica les contradiccions d’un sistema econòmic capaç de generar molta riquesa material sense tenir en compte la sostenibilitat de la vida. Hi ha cooperatives que estan impugnant aquesta realitat resolent necessitats vitals, apoderant els col·lectius que presten serveis a…