COOPERATIVISME DE PLATAFORMA: REGIRAR L’ECONOMIA COL·LABORATIVA PER A UN FUTUR SOSTENIBLE

Mayo Fuster (1) tracta de l’ambivalència de la producció col·laborativa. És a dir, tant pot sorgir del més ferotge corporativisme de caràcter capitalista com prendre la forma d’economia social i fer escalar modalitats cooperatives. En aquest segon cas ens referim a l’anomenat cooperativisme de plataforma, el qual s’identifica per la propietat col·lectiva de la plataforma;…

DE LA COOPERATIVA A LA PRESTATGERIA

Els valors que la ciutadania associa amb el cooperativisme, com el compromís, la responsabilitat social i la proximitat, cotitzen a l’alça. Però fer que els productes i serveis de les cooperatives arribin al consumidor final ja és una altra història. En aquest article repassarem els canals de comercialització específics de les cooperatives que aquestes fan…

DEMOCRÀCIA A LES ASSOCIACIONS

Parlar de democràcia és parlar d’igualtat, d’inclusió i de justícia social, afirma Óscar Rebollo. En aquesta accepció forta del terme, la democràcia no és una fórmula per calcular o identificar majories contra minories, sinó una forma de convivència política basada en l’aplicació de certs principis o valors en la distribució del poder polític. Per enfortir…