FAGOR EDERLAN VIST DES DE LA CUINA

En una visita a Mondragon organitzada fa pocs mesos per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), Carles Masià i altres membres de la XES van entrevistar Mikel Uribetxeberria, president de Fagor Ederlan, cooperativa de Mondragon, pertanyent al sector auxiliar de l’automòbil i amb més de 3.000 treballadors escampats en 15 plantes. Uribetxeberria reflexiona sense embuts sobre…

EL CAPITAL COOPERATIU DAVANT LA NOVA NORMATIVA COMPTABLE

En aquest article, David Castillo analitza les restriccions per a la consideració del capital cooperatiu com a element del patrimoni net de les societats cooperatives, així com les diverses opcions que es presenten a cada cooperativa davant aquestes noves regles del joc mercantils i comptables. De fons, cueja la sensació que aquesta reforma comptable només…

COOPERATIVISME I ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

Ara que molts ulls miren cap al cooperativisme i l’economia social i solidària com a alternativa al capitalisme en crisi, és més necessari que mai enfortir l’economia social i solidària com un àmbit divers de pràctiques d’economia cooperativa, independentment que la fórmula jurídica que s’adopti per realitzar-les sigui la cooperativa o una altra forma. Construir…

SISTEMES ALTERNATIUS PER A LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Fins ara el cooperativisme ha disposat d’un sistema alternatiu al judicial per a la resolució dels conflictes que inevitablement tenen lloc de vegades entre socis, cooperatives i encara federacions de cooperatives i la mateixa Confederació. Perfecto Alonso i Joseba Polanco n’analitzen els tres tipus –conciliació, mediació i arbitratge– i proposen, per un cantó, aprofundir en…