COOPERATIVES QUE ES REPRODUEIXEN

Per sortir de la crisi es considera clau impulsar l’emprenedoria empresarial (1) i, dins d’aquesta, l’emprenedoria cooperativa. Però sovint el foment de l’emprenedoria cooperativa se cenyeix a ajudar aquells grups d’emprenedors que volen crear del no res una cooperativa. En aquest article, Jordi Garcia Jané explora una altra via, complementària a aquella, que bateja amb…

LA IMPORTÀNCIA DE COMPTAR AMB ELS IMMIGRANTS DINS EL COOPERATIVISME I L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

Enrique del Río és president de la cooperativa madrilenya Proempleo, dedicada des de 1989 a formar, acompanyar i dissenyar projectes locals i d’ocupació. En aquest article, del Río analitza el que poden aportar les persones immigrants al moviment cooperatiu, valora la importància d’aprofitar la seva preparació i la seva empenta, i proposa crear cooperatives mixtes…